Παράρτημα Βριλησσίων

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Νικόλαος Κοτροκόης.

Διδάσκονται:

Πρόγραμμα διδασκαλίας / εξετάσεις:

  • Τα μαθήματα γίνονται σε δύο ζώνες. Πρωινή – μεσημβρινή ζώνη εντός ωραρίου σχολείου και απογευματινή, εκτός ωραρίου σχολείου.
  • Εξετάσεις διεξάγονται τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο.
  • Στο τέλος κάθε σχολικού έτους μαθητές του Ωδείου μας απ’ όλα τα επίπεδα και βαθμίδες (Νηπιαγωγείο – Λύκειο) λαμβάνουν μέρος σε συναυλία.
  • Στο πλαίσιο ολοκληρωμένης επαφής των παιδιών με τη μουσική πραγματοποιούνται, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, επισκέψεις σε πολιτιστικούς οργανισμούς ή φορείς.
  • Για  την πληρέστερη ενημέρωση των γονέων σχετικά με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της μουσικής ως τέχνης, διεξάγονται, κατά τη διάρκεια του έτους, συναντήσεις και επιμορφωτικές ομιλίες.