Στους παιδικούς μας σταθμούς λειτουργεί και Νηπιαγωγείο του Υπουργείου Παιδείας