Παλαιά σχολικά βιβλία
Από το 1954

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.

Ο καιρός στα Βριλήσσια

Μετεωρολογικός σταθμός Βριλησσίων. Ιδιοκτησία Εκπαιδευτηρίων Καντά, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Στο  πλαίσιο  του  Ανοιχτού  Διαλόγου  το  ΚΑΠΕ  διοργανώνει  διαγωνισµό  έκθεσης

ιδεών  –  κατασκευών  µε  θέµα  την  ενσωµάτωση  των  ανανεώσιµων  πηγών  ενέργειας

στην καθηµερινότητα µας για ένα αειφόρο µέλλον.

Βραβεία

Τα καλύτερα έργα που θα µας στείλουν τα σχολεία που συµµετέχουν στο διαγωνισµό

θα βραβευτούν:

• Έπαθλο 1 ης  θέσης: 600 ευρώ

• Έπαθλο 2 ης  θέσης: 400 ευρώ

• Έπαθλο 3 ης  θέσης: 200 ευρώ

 

Κανόνες του διαγωνισµού

Στο διαγωνισµό του Ανοιχτού Διαλόγου µπορούν να συµµετάσχουν Γυµνάσια και

Λύκεια της χώρας. Τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα έργα των

µαθητών που υλοποιήθηκαν:

Στο µάθηµα “Project” της  Ά Λυκείου

• Στο µάθηµα Αρχιτεκτονικό Σχέδιο της Γ Λυκείου

• Στο µάθηµα Τεχνολογίας της Ά Γυµνασίου

• Σε  άλλα  µαθήµατα  ή  δραστηριότητες  που  σχετίζονται  µε  το  περιβάλλον

και τη βιώσιµη ανάπτυξη

• Από την Περιβαλλοντική οµάδα του σχολείου

 

Στο διαγωνισµό µπορείτε να υποβάλλετε:

• Μακέτες

• Κολάζ

• Σχέδια

• Ταινίες µικρού µήκους

• Εκθέσεις ιδεών (κείµενο)

• Κατασκευές

 

Λήξη διαγωνισµού:    20 Μαΐου 2012

 

Αποστολή των έργων σας στον διοργανωτή

 

Μπορείτε  να  µας  στείλετε  τα  έργα  σας  ταχυδροµικώς  στο  Κέντρο  Ανανεώσιµων

Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) στην παρακάτω διεύθυνση:

19ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος, 19009 Πικέρµι Αττικής.

 

Υπόψη Κα Δήµητρας Μηναδάκη για το διαγωνισµό Ανοιχτού Διαλόγου: “Ενέργεια

και Αρχιτεκτονική”.

 

Σε περίπτωση που θέλετε να συµµετάσχετε στο διαγωνισµό µε  κάποιου είδους

κατασκευή ή µακέτα, είναι προτιµότερο να µας στείλετε ένα cd που να περιλαµβάνει

φωτογραφίες του έργου σας. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ποιοτικές,

αντιπροσωπευτικές και υψηλής ανάλυσης.

 

Εναλλακτικά µπορείτε να µας στείλετε τις φωτογραφίες σας στο e-mail: g*****[email protected]cres.gr

 

Σε περίπτωση που θέλετε να συµµετέχετε στο διαγωνισµό µε κολάζ, σχέδια, εκθέσεις

ιδεών  (κείµενο), µπορείτε να µας στείλετε το έργο σας ταχυδροµικώς.

Σε περίπτωση που θέλετε να συµµετάσχετε στο διαγωνισµό µε ταινίες µικρού µήκους

µπορείτε να µας στείλετε ένα cd ή dvd που να περιλαµβάνει το έργο σας.

 

Εναλλακτικά µπορείτε να µας στείλετε τις ταινίες µικρού µήκους στο e-mail: g*****[email protected]cres.gr

 

Μαζί µε το έργο σας πρέπει να µας στείλετε:

1)  Το ονοµατεπώνυµό των δηµιουργών του έργου, τάξη, σχολείο, διεύθυνση σχολείου.

2)  Έναν αντιπροσωπευτικό τίτλο για το έργο σας και µια σύντοµη περιγραφή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:

 

Γεώργιος Σταθόπουλος

Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας

Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασµού

19 χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος

19009 Πικέρµι / Αττική

Ελλάδα

E-mail: g*****[email protected]

Τηλ: 210 6603380

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Βραβεία Ecomobility
2ο Βραβείο στο Ecomobility 2017
1ο Βραβείο στο Ecomobility 2016
banner
Εικονική περιήγηση
Συνήγορος του παιδιού
Συνήγορος του παιδιού
Σύνδ. Κοινωνικής Ευθύνης
Αναζήτηση
Αρχείο αναρτήσεων