Παλαιά σχολικά βιβλία
Από το 1954

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.

Ο καιρός στα Βριλήσσια

Μετεωρολογικός σταθμός Βριλησσίων. Ιδιοκτησία Εκπαιδευτηρίων Καντά, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Σας ενημερώνουμε ότι η εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» διοργανώνει τον 19ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικών Εφημερίδων και Περιοδικών.

Στο Διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν, με το δικό τους έντυπο, μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων από ολόκληρη τη χώρα, την Κύπρο και τα ελληνόφωνα σχολεία του εξωτερικού. Τα έντυπα, τα οποία μπορούν να είναι σε μορφή εφημερίδας, περιοδικού ή ηλεκτρονικής έκδοσης, θα κριθούν ξεχωριστά για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο). Βασική προϋπόθεση αποτελεί, επίσης, να έχουν εκδοθεί από τον Απρίλιο του 2011 μέχρι και το Μάρτιο του 2012.

Οι συμμετοχές θα αποσταλούν στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», Μιχαλακοπούλου 80, Τ.Κ.11528, Αθήνα, με την ένδειξη: «Για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθητικών Εντύπων», και θα γίνονται δεκτές μέχρι και 31 Μαρτίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου). Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν από την ίδια εφημερίδα και η τελετή απονομής θα γίνει στην Αθήνα μετά τις διακοπές του Πάσχα.

Τα βραβεία θα είναι τα ακόλουθα:

1) Βραβείο καλύτερης εφημερίδας α)Αυκείου, β)Γυμνασίου, γ)Δημοτικού

2) Βραβείο καλύτερης εμφάνισης εφημερίδας α)Αυκείου, β)Γυμνασίου, γ)Δημοτικού

3) Βραβείο καλύτερης επιλογής θεμάτων εφημερίδας α)Αυκείου, β)Γυμνασίου, γ)Δημοτικού

4) Βραβείο καλύτερου ρεπορτάζ εφημερίδας α)Λυκείου, β)Γυμνασίου, γ)Δημοτικού

5) Ειδικό βραβείο για την καλύτερη ηλεκτρονική εφημερίδα α)Αυκείου, β)Γυμνασίου, γ)Δημοτικού.

Θεωρούμε σκόπιμο να ενημερωθούν οι μαθητές όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, αλλά και της Κύπρου και των ελληνόφωνων σχολείων του εξωτερικού, για την επικείμενη διεξαγωγή του προαναφερόμενου διαγωνισμού, η συμμετοχή στον οποίο θα συμβάλει:

• στην ευαισθητοποίηση των μαθητών

• στη λήψη εκ μέρους τους πρωτοβουλιών σε ποικίλα σύγχρονα σχολικά και τοπικά κοινωνικά θέματα

• στην εξοικείωση τους με τις έννοιες της ομαδικής απασχόλησης και συνεργασίας, που απαιτείται για την έκδοση μιας εφημερίδας ή ενός περιοδικού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», τηλ. 211 36583398, fax 211 3658301.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Βραβεία Ecomobility
2ο Βραβείο στο Ecomobility 2017
1ο Βραβείο στο Ecomobility 2016
banner
Εικονική περιήγηση
Συνήγορος του παιδιού
Συνήγορος του παιδιού
Σύνδ. Κοινωνικής Ευθύνης
Αναζήτηση
Αρχείο αναρτήσεων