Παλαιά σχολικά βιβλία
Από το 1954

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.

Ο καιρός στα Βριλήσσια

Μετεωρολογικός σταθμός Βριλησσίων. Ιδιοκτησία Εκπαιδευτηρίων Καντά, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ανωτέρω διαγωνισµός απευθύνεται στους µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και προς όλα τα σχολικά εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (δηµόσια και ιδιωτικά) της χώρας. Το θέµα του για φέτος είναι ο µύθος και οι µαθητές καλούνται να εµπνευστούν µύθους χρησιµοποιώντας τις 10 λέξεις της γαλλοφωνίας 2013.
( www.ifa.gr ).

Οι αιτήσεις συµµετοχής θα πρέπει να αποσταλούν στο Γαλλικό Ινστιτούτο µέχρι την Παρασκευή 1 η Φεβρουαρίου 2013. Καταληκτική ηµεροµηνία ταχυδροµικής αποστολής των πονηµάτων εργασιών, ορίζεται η Τετάρτη, 6 η Φεβρουαρίου 2013 και κατάθεσης στο Γαλλικό Ινστιτούτο, η Παρασκευή 8 η Φεβρουαρίου 2013.

Η απονοµή των βραβείων του διαγωνισµού θα λάβει χώρα στα πλαίσια της Εβδοµάδας για τη Γαλλική Γλώσσα και τη Γαλλοφωνία, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσµο µε επίκεντρο τη Διεθνή Ηµέρα Γαλλοφωνίας. Η Εβδοµάδα αυτή θα πραγµατοποιηθεί φέτος από τις 19 έως τις 24 Μαρτίου 2013.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πληροφορίες: Στυλιανός Μωριάτης
Τηλέφωνο: 210 344 2476, 3438
FAX: 210 344 2476
Email: [email protected]

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Βραβεία Ecomobility
2ο Βραβείο στο Ecomobility 2017
1ο Βραβείο στο Ecomobility 2016
banner
Εικονική περιήγηση
Συνήγορος του παιδιού
Συνήγορος του παιδιού
Σύνδ. Κοινωνικής Ευθύνης
Αναζήτηση
Αρχείο αναρτήσεων