Παλαιά σχολικά βιβλία
Από το 1954

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.

Ο καιρός στα Βριλήσσια

Μετεωρολογικός σταθμός Βριλησσίων. Ιδιοκτησία Εκπαιδευτηρίων Καντά, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ανωτέρω διαγωνισµός απευθύνεται στους µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και προς όλα τα σχολικά εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (δηµόσια και ιδιωτικά) της χώρας. Το θέµα του για φέτος είναι ο µύθος και οι µαθητές καλούνται να εµπνευστούν µύθους χρησιµοποιώντας τις 10 λέξεις της γαλλοφωνίας 2013.
( www.ifa.gr ).

Οι αιτήσεις συµµετοχής θα πρέπει να αποσταλούν στο Γαλλικό Ινστιτούτο µέχρι την Παρασκευή 1 η Φεβρουαρίου 2013. Καταληκτική ηµεροµηνία ταχυδροµικής αποστολής των πονηµάτων εργασιών, ορίζεται η Τετάρτη, 6 η Φεβρουαρίου 2013 και κατάθεσης στο Γαλλικό Ινστιτούτο, η Παρασκευή 8 η Φεβρουαρίου 2013.

Η απονοµή των βραβείων του διαγωνισµού θα λάβει χώρα στα πλαίσια της Εβδοµάδας για τη Γαλλική Γλώσσα και τη Γαλλοφωνία, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο σε ολόκληρο τον κόσµο µε επίκεντρο τη Διεθνή Ηµέρα Γαλλοφωνίας. Η Εβδοµάδα αυτή θα πραγµατοποιηθεί φέτος από τις 19 έως τις 24 Μαρτίου 2013.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πληροφορίες: Στυλιανός Μωριάτης
Τηλέφωνο: 210 344 2476, 3438
FAX: 210 344 2476
Email: [email protected]

Τα σχόλια είναι κλειστά.

embed_badge
Βραβεία Ecomobility
2ο Βραβείο στο Ecomobility 2017
1ο Βραβείο στο Ecomobility 2016
banner
Εικονική περιήγηση
Οι παιδικοί μας σταθμοί
Συνήγορος του παιδιού
Συνήγορος του παιδιού
Σύνδ. Κοινωνικής Ευθύνης
Αναζήτηση
Αρχείο αναρτήσεων