Παλαιά σχολικά βιβλία
Από το 1954

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.

Ο καιρός στα Βριλήσσια

Μετεωρολογικός σταθμός Βριλησσίων. Ιδιοκτησία Εκπαιδευτηρίων Καντά, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Μαρτυρικής Πόλης Καλαβρύτων προκηρύσσει το διαγωνισμό
“ΑΘΛΟΝ ΠΟΙΗΣΕΩΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΝΑ ΣΤΡΕΦΗ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑ” για το
καλύτερο λυρικό ποίημα, εμπνευσμένο από το Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων.
Για την Α΄/θμια και Β΄/θμια Εκπαίδευση τα ποιήματα θα επιλέξουν οι
διδάσκοντες φιλόλογοι και δάσκαλοι, ένα από κάθε Σχολείο και θα τα
υποβάλλουν στο Δήμο Καλαβρύτων σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης.
Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τα ποιήματα να αποσταλούν απευθείας στο
Δήμο Καλαβρύτων.

Αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει και θα βραβεύσει τα ποιήματα. Η
επίδοση των Βραβείων θα γίνει στο Δημαρχείο Καλαβρύτων σε επίσημη τελετή
στις 13 Δεκεμβρίου 2013 κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων του
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό μέχρι δύο διαδοχικές χρονιές έχουν
οι μαθητές – φοιτητές όλων των όπου γης δημοσίων και ιδιωτικών
σχολείων Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ι και Α.Ε.Ι. παντού
όπου διδάσκεται η Ελληνική Γλώσσα.
2. Τα ποιήματα να είναι σε πέντε (5) δακτυλογραφημένα αντίτυπα και να
περιέχονται στο Δήμο Καλαβρύτων έως 30 Ιουνίου 2013.
3. Για να εξασφαλίζεται η ανωνυμία, το ποίημα πρέπει να φέρει μια
συνθηματική επιγραφή ή ψευδώνυμο, ενώ το ονοματεπώνυμο του μαθητή,
του διδάξαντος, καθώς και η διεύθυνση του σχολείου να αναγράφονται σε
σημείωμα εσώκλειστο σε φάκελο αδιαφανή, καλά σφραγισμένο και
συρραμμένο στο ποίημα.
4. Ο Δήμος Καλαβρύτων μπορεί να απονείμει αντί βραβείου, έπαινο ή εύφημη
μνεία.

ΒΡΑΒΕΙΑ
1. Τέσσερα (4) βραβεία, ένα για το Δημοτικό, ένα για το Γυμνάσιο, ένα για το
Λύκειο και ένα για Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. – με έπαθλο 500 ευρώ για το καθένα – στο
μαθητή–φοιτητή ή μαθήτρια–φοιτήτρια που έγραψε το καλύτερο ποίημα.
2. Οκτώ (8) επαίνους, δύο για το Δημοτικό, δύο για το Γυμνάσιο, δύο για το
Λύκειο και δύο για Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι., με έπαθλο 300 ευρώ για τον καθένα.
3. Εύφημη μνεία ευδόκιμης διδασκαλίας στο φιλόλογο καθηγητή ή δάσκαλο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Βραβεία Ecomobility
2ο Βραβείο στο Ecomobility 2017
1ο Βραβείο στο Ecomobility 2016
banner
Εικονική περιήγηση
Συνήγορος του παιδιού
Συνήγορος του παιδιού
Σύνδ. Κοινωνικής Ευθύνης
Αναζήτηση
Αρχείο αναρτήσεων