Παλαιά σχολικά βιβλία
Από το 1954

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.

Ο καιρός στα Βριλήσσια

Μετεωρολογικός σταθμός Βριλησσίων. Ιδιοκτησία Εκπαιδευτηρίων Καντά, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

«Udice 2013» για παιδιά από 4 έως 16 ετώv,
με τίτλο «Παραδόσεις και Κληρονομιά του λαού της χώρας μου» και με τα εξής επιμέρους θέματα:
1. «Παραδοσιακές ενδυμασίες της πατρίδας μου»
2. «Όμοpφα αντικείμενα από τεχνίτες της πατρίδας μου»
3. «Παραδοσιακοί χοροί»
4. «Παραδοσιακός γάμος»
5. «Λαϊκοί θρύλοι της πατρίδας μου – Σε τι αναφέρονται; »
6. «Λαϊκά έθιμα, τελετές και παραδόσεις κατά. τηv διάρκεια του έτους».
‘Ολες οι πληροφορίες σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού παρέχοvται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.mdvv-lidice.cz/en/cuπent/
Η καταληκτική ημερομηνία για τηv παραλαβή των έργων τέχνης από την Τσεχική πλευρά, είναι η 15η Μαρτίου 2013.
 
Παρακαλούμε για την ενημέρωση τωv σχολείων της αρμοδιότητάς σας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

embed_badge
Βραβεία Ecomobility
2ο Βραβείο στο Ecomobility 2017
1ο Βραβείο στο Ecomobility 2016
banner
Εικονική περιήγηση
Οι παιδικοί μας σταθμοί
Συνήγορος του παιδιού
Συνήγορος του παιδιού
Σύνδ. Κοινωνικής Ευθύνης
Αναζήτηση
Αρχείο αναρτήσεων