Παλαιά σχολικά βιβλία
Από το 1954

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.

Ο καιρός στα Βριλήσσια

Μετεωρολογικός σταθμός Βριλησσίων. Ιδιοκτησία Εκπαιδευτηρίων Καντά, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Η Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, που έχει την έδρα της στο Βόλο, προκηρύσσει τον 19ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Αστρονομίας και Διαστημικής για το σχολικό έτος 2013 – 2014 ως εξής:

ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του διαγωνισμού είναι η περαιτέρω ενασχόληση και εμβάθυνση των μαθητών στην επιστήμη της Αστρονομίας, της Αστροφυσικής και της Διαστημικής, η εξοικείωσή τους με τις θαυμαστές τελευταίες ανακαλύψεις των τεχνητών δορυφόρων κ.ά. παρατηρητηρίων και η επιβράβευση της ενδόμυχης και διερευνητικής αυτής προσπάθειάς τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Ο διαγωνισμός διεξάγεται τόσο στα ΛΥΚΕΙΑ όσο και στα ΓΥΜΝΑΣΙΑ της χώρας, με διαφορετικά θέματα. Οι φάσεις θα είναι τρεις για τα ΓΥΜΝΑΣΙΑ και τέσσερις για τα ΛΥΚΕΙΑ. Ας σημειωθεί, όμως, ότι στις τέσσερεις φάσεις του Λυκείου, εκτός από γνώσεις Αστρονομίας, απαιτούνται και στοιχειώδεις γνώσεις Μαθηματικών και Φυσικής.

1η ΦΑΣΗ: Στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα, δηλ. της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, που διοργανώνει το Μαθητικό Διαγωνισμό: http://www.astronomos.gr, συγχρόνως με την αποστολή της εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας προς όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας μας, δημοσιεύεται μία σειρά ερωτήσεων και ασκήσεων, τόσο για τα Λύκεια, όσο και για τα Γυμνάσια, τις οποίες μπορεί να «κατεβάσει» όποιος μαθητής Λυκείου ή Γυμνασίου επιθυμεί να λάβει μέρος στο Μαθητικό Διαγωνισμό.

Η 1η φάση με το όνομα «ΕΥΔΟΞΟΣ» θα ξεκινήσει την: Δευτέρα, 2α Δεκεμβρίου 2013
και θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα, 16η Δεκεμβρίου 2013.

Οι μαθητές λύνουν τις ασκήσεις, απαντούν στις ερωτήσεις και τις στέλνουν ηλεκτρονικά (με e – mail) μαζί με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο – διεύθυνση – τηλέφωνο), στη διεύθυνση: [email protected]

Όσοι μαθητές δεν μπορούν να στείλουν τις απαντήσεις ηλεκτρονικά, είναι δυνατό να τις στείλουν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση:

Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος
Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού
383 33 ΒΟΛΟΣ

Απαντήσεις στέλνονται μόνο μια φορά, και δεν γίνονται δεκτές εκ των υστέρων διορθώσεις. Οι απαντήσεις διορθώνονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Άριστα (4 μονάδες) παίρνει όποιος απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις και λύσει όλες τις ασκήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Έγκυρη συμμετοχή στην 1η φάση θα θεωρηθεί αν το e – mail σταλεί στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι τις 24:00 της 16ης Δεκεμβρίου 2013 (ζητήστε από το πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που χρησιμοποιείτε, να σας δοθεί από τον παραλήπτη επίδοση παραλαβής του e – mail) ή ο φάκελος με τις απαντήσεις έχει σφραγίδα ταχυδρομείου την 16η/12/2013.

2η ΦΑΣΗ: Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αστρονομίας συνεχίζεται με την δεύτερη φάση σε όλα τα Λύκεια και τα Γυμνάσια της χώρας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές Λυκείου και Γυμνασίου, ανεξάρτητα εάν συμμετείχαν ή όχι στην πρώτη φάση του διαγωνισμού (για την βαθμολογία βλέπε κατωτέρω). Οι απαντήσεις συγκεντρώνονται και διορθώνονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

Η δεύτερη φάση με το όνομα «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» θα πραγματοποιηθεί το: Σάββατο, 25η Ιανουαρίου 2014 και ώρα 9 π.μ.

Στο διαγωνισμό «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» μπορούν να λάβουν μέρος, όλοι οι μαθητές των τριών τάξεων των Λυκείων και, παράλληλα, όλοι οι μαθητές των τριών τάξεων των Γυμνασίων της χώρας, με διαφορετικά θέματα. Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι 3 ώρες. Δηλώσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό μπορούν να υποβάλλουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στους διευθυντές των Γυμνασίων και των Λυκείων τους μέχρι την 20ή Ιανουαρίου 2014.

Ο διαγωνισμός «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» θα διενεργηθεί με την ευθύνη μιας Τοπικής Επιτροπής καθηγητών, που θα ορίσει ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της κάθε περιοχής, οι καθηγητές της οποίας εθελοντικά θα προσφέρουν την υπηρεσία τους στο διαγωνισμό.

Οι Διευθυντές Δ.Ε. πρέπει να στείλουν, στην διοργανώτρια Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος μέσω e – mail (υπόψη κ. Ζαχείλα: [email protected]) το σχετικό έγγραφο, στο οποίο να σημειώνουν το σχολείο, στο οποίο θα γίνει ο διαγωνισμός, καθώς και το e – mail, το τηλέφωνο και το fax του ίδιου αυτού σχολείου.

Τα θέματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.astronomos.gr στις 8:45 π.μ., το Σάββατο, 25η Ιανουαρίου 2014. Θα βρίσκονται στην ειδική ιστοσελίδα του Διαγωνισμού και θα απαιτείται απλά ένα κλικ στον συγκεκριμένο σύνδεσμο για να αρχίσει αυτόματα το κατέβασμα στον Η/Υ. Τα θέματα θα περιέχονται σε αρχείο μορφής PDF (για το οποίο απαιτείται η παρουσία του Acrobat Reader εγκατεστημένου στον Η/Υ). Σε περίπτωση κωλύματος παραλαβής των θεμάτων (λόγω ηλεκτρονικού προβλήματος του Η/Υ του σχολείου ή εν γένει του διαδικτύου), ο πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, κ. Μαυρομμάτη Κων/νο (τηλ.2421046253 ή 2421051061) για να αποσταλούν τα θέματα μέσω fax.

Μετά το τέλος της 3ωρης εξέτασης, τα γραπτά τοποθετούνται σε φάκελο, χωριστά των μαθητών Λυκείου και χωριστά του Γυμνασίου, σφραγίζονται με την σχολική σφραγίδα και αποστέλλονται, με συστημένη επιστολή, στην Κεντρική Επιτροπή του Διαγωνισμού της Εταιρείας (Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού, 38333 ΒΟΛΟΣ), για τη βαθμολόγηση και την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Άριστα (20 μονάδες) παίρνει όποιος απάντησε σωστά σε όλες τις ερωτήσεις και έλυσε όλες τις ασκήσεις.

Το συνολικό «Άριστα» και των δύο ανωτέρω φάσεων είναι το 24.

Οι περίπου 30 πρώτοι μαθητές Λυκείου και οι περίπου 12 πρώτοι μαθητές Γυμνασίου, που θα προκύψουν από το άθροισμα της βαθμολογίας τους στην 1η φάση «ΕΥΔΟΞΟΣ» και στην 2η φάση «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ», θα κληθούν να συμμετάσχουν στη 3η φάση του διαγωνισμού. Τα ονόματά τους θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.astronomos.gr).

3η ΦΑΣΗ: Η 3η φάση του διαγωνισμού, με το όνομα «ΙΠΠΑΡΧΟΣ» θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο, στο Αμφιθέατρο του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γ. Καρτάλη 72 – Ροζού, πρώην Γαλλικό Ινστιτούτο) το: Σάββατο, 1η Μαρτίου 2014 και ώρα 5 μ.μ. με την απόλυτη ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής του Διαγωνισμού της Εταιρείας, η οποία και θα φιλοξενήσει τους μαθητές το βράδυ.

Εκείνοι που θα πετύχουν και στην 3η φάση του διαγωνισμού θα αποτελούν τους νικητές του 19ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού Αστρονομίας και Διαστημικής 2014 και θα κληθούν να παραλάβουν, τα βραβεία και τους επαίνους τους, καθώς και τις τιμητικές διακρίσεις των σχολείων τους, σε ειδική πανηγυρική τελετή, που θα διοργανωθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Παν. Θεσσαλίας, το Σάββατο, 4η Οκτωβρίου 2014 και ώρα 8 μ.μ.

4η ΦΑΣΗ: Η τέταρτη φάση του διαγωνισμού, με το όνομα «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» θα πραγματοποιηθεί το: Σαββατοκύριακο, 5 – 6 Απριλίου 2014

Η φάση αυτή αφορά όσα παιδιά επιθυμούν να στελεχώσουν την Εθνική Ολυμπιακή Ομάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής. Η φετινή 8η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής θα διεξαχθεί στη πόλη Σουτσάβα της Ρουμανίας.

Στην φάση αυτή θα κληθούν οι 10 πρώτοι μαθητές Λυκείου της 3ης φάσης «ΙΠΠΑΡΧΟΣ». Οι μαθητές θα συγκεντρωθούν στον Βόλο και θα φιλοξενηθούν με έξοδα της Εταιρείας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατά τη φάση αυτή οι μαθητές θα εξεταστούν σε τρία μέρη: (α) Στο Θεωρητικό Μέρος, στο οποίο θα κληθούν να λύσουν 7 προβλήματα μικρής ανάπτυξης και 1 πρόβλημα μεγάλης ανάπτυξης, (β) στην Ανάλυση Δεδομένων, στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν σε 1 μεγάλο πρόβλημα, στο οποίο θα έχουν δοθεί αστρονομικά δεδομένα και (γ) στο Πρακτικό Μέρος, που θα γίνει σε υπαίθριο χώρο, στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν σε 4 ερωτήσεις, που θα αφορούν τα τηλεσκόπια, τη χρήση των τηλεσκοπίων και την ουρανογραφία. Η κατάταξη των μαθητών θα γίνει με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας στα τρία αυτά μέρη.

ΒΡΑΒΕΙΑ

1. Οι πέντε (5) μαθητές του Λυκείου, που θα έλθουν πρώτοι (δηλ. από τον 1ο έως τον 5ο) στην 4η Φάση «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ», ηλικίας κάτω των 20 ετών (την 30η/6/2014) και ανεξάρτητα από φύλο, θα στελεχώσουν την Εθνική Ολυμπιακή Ομάδα Αστρονομίας – Αστροφυσικής και θα μεταβούν στην πόλη Σουτσάβα της Ρουμανίας από 1 έως 10 Αυγούστου 2014, για να λάβουν μέρος στην 8η Διεθνή Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής. Σε περίπτωση κωλύματος ενός (ή περισσότερων) εκ των πέντε, τη θέση του θα την πάρει ο αμέσως επόμενος στη σειρά κατάταξης από την 4η Φάση «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ».

Η συμμετοχή των 5 μαθητών στην προετοιμασία και στην εκπαίδευση της Ολυμπιακής Ομάδας είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές. Η εκπαίδευση θα γίνει από τη Δευτέρα 7η Ιουλίου 2014 έως την Παρασκευή 18η Ιουλίου 2014 στον Βόλο με έξοδα φιλοξενίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ιδιωτών χορηγών. Εάν κάποιος απουσιάσει από την εκπαίδευση σε ποσοστό άνω του 25% των συνολικών ωρών, αυτομάτως αποκλείεται από την Ομάδα.

2. Ο πρώτος μαθητής και η πρώτη μαθήτρια της 3ης φάσης «ΙΠΠΑΡΧΟΣ», ηλικίας 16 έως 18 ετών, θα μεταβούν για 7 ημέρες, στα τέλη Ιουλίου 2014, στις εγκαταστάσεις της NASA στο Huntsville της πολιτείας Alabama των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και θα μετάσχουν, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, πληρώνοντας τα σχετικά δίδακτρα. Αν ο πρώτος μαθητής ή η πρώτη μαθήτρια έχει επιτύχει σε προηγούμενο διαγωνισμό να έρθει πρώτος ή πρώτη και άρα να έχει κερδίσει το ταξίδι στην NASA, θα αντικαθίσταται από τον αμέσως επόμενο της κατάταξης της 3ης φάσης (που δεν θα έχει κερδίσει σε προηγούμενο διαγωνισμό). Σε περίπτωση ισοβαθμίας 2 ή περισσότερων μαθητών στην πρώτη θέση ή αντίστοιχα μαθητριών, θα γίνεται κλήρωση ενώπιον των μαθητών ή αντιπροσώπων τους.

3. Τα άλλα έπαθλα του διαγωνισμού είναι
1.- Για τους μαθητές Λυκείου: 300 € για τον πρώτο νικητή, αθλοθετημένο από την Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία (ΕΛ.ΑΣ.ΕΤ), 200 € για το δεύτερο και 150 € για τον τρίτο.
2.- Για τους μαθητές του Γυμνασίου: 200 € για τον πρώτο, 150 € για το δεύτερο, 100 € για τον τρίτο. Ακόμη,
όλοι οι ανωτέρω επιτυχόντες μαθητές και μαθήτριες θα λάβουν ως δώρα διάφορα αστρονομικά και επιστημονικά βιβλία, DVD, CD και θα εγγραφούν για ένα έτος, δωρεάν, συνδρομητές του αστρονομικού περιοδικού «ΟΥΡΑΝΟΣ», που εδώ και πάνω από 20 χρόνια εκδίδει ανελλιπώς η Εταιρεία μας.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η εξεταστέα ύλη του διαγωνισμού είναι ενδεικτικά αυτή που περιλαμβάνεται στο εξής βιβλία:

Για το Γυμνάσιο (κατά σειρά σημαντικότητας):

1. Το σχολικό βιβλίο της Β΄ Λυκείου, χωρίς τα κεφάλαια, που απαιτούν γνώσεις μαθηματικών και φυσικής του Λυκείου.

2. Μαυρομμάτη Κων/νου: «Στοιχεία Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικής» 1ο τεύχος, «Το ηλιακό μας σύστημα», Βόλος, 2011, 2ο τεύχος, «Αστέρες, Γαλαξίες, Σύμπαν, Ουράνια Σφαίρα, Τηλεσκόπια», Βόλος, 2012 και 3ο τεύχος, «Διαστημική και Νέες αστρονομικές θεωρίες και ανακαλύψεις», Βόλος 2013, εκδόσεις της Εταιρείας μας.

3. Μαυρομμάτη Κων/νου: «Λεξικό Αστρονομίας», έκδοση της Εταιρείας μας, 2006.

4. «Θέματα και απαντήσεις Διαγωνισμών Αστρονομίας», τόμος 1ος έκδοση της Εταιρείας μας, 2006.
Για το Λύκειο (κατά σειρά σημαντικότητας):

1. Το σχολικό βιβλίο της Β΄ Λυκείου.

2. Μαυρομμάτη Κων/νου: «Στοιχεία Αστρονομίας, Αστροφυσικής και Διαστημικής» 1ο τεύχος, «Το ηλιακό μας σύστημα», Βόλος, 2011, 2ο τεύχος, «Αστέρες, Γαλαξίες, Σύμπαν, Ουράνια Σφαίρα, Τηλεσκόπια», Βόλος, 2012 και 3ο τεύχος, «Διαστημική και Νέες αστρονομικές θεωρίες και ανακαλύψεις», Βόλος 2013, εκδόσεις της Εταιρείας μας.

3. «Θέματα και απαντήσεις Διαγωνισμών Αστρονομίας», τόμος 2ος, έκδοση της Εταιρείας μας, 2012.

4. Αυγολούπη Σταύρου – Σειραδάκη Ι.: «Παρατηρησιακή Αστρονομία», εκδόσεις Πλανητάριο Θεσσαλονίκη, 2010.

Οι μαθητές και οι καθηγητές, που επιθυμούν να πληροφορηθούν οτιδήποτε σχετικό με το διαγωνισμό μπορούν να επικοινωνούν με τους παρακάτω τρόπους:

1. Ταχυδρομική διεύθυνση:
Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος,
Γεωργίου Καρτάλη 72 – Ροζού
38333 ΒΟΛΟΣ

2. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail):
[email protected]
[email protected]

3. Τηλέφωνα:
• 2421046253 & 6973026260 Μαυρομμάτης Κων/νος, μαθηματικός – πρόεδρος Εταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος.
• 6944535455 Ζαχείλας Λουκάς, Επίκουρος Καθηγητής Παν/μίου Θεσσαλίας – γραμματέας Εταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος.
• 2421028860 & 6978834548 Ξενάκης Χρήστος, επίτιμος σύμβουλος φυσικών – αντιπρόεδρος-της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος.

4. FAX:
• 2421051061, Μαυρομμάτης Κων/νος, μαθηματικός, πρόεδρος Εταιρείας Αστρονομίας & Διαστήματος.

5.- Διαδίκτυο: www.astronomos.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.

embed_badge
Βραβεία Ecomobility
2ο Βραβείο στο Ecomobility 2017
1ο Βραβείο στο Ecomobility 2016
banner
Εικονική περιήγηση
Οι παιδικοί μας σταθμοί
Συνήγορος του παιδιού
Συνήγορος του παιδιού
Σύνδ. Κοινωνικής Ευθύνης
Αναζήτηση
Αρχείο αναρτήσεων