Παλαιά σχολικά βιβλία
Από το 1954

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.

Ο καιρός στα Βριλήσσια

Μετεωρολογικός σταθμός Βριλησσίων. Ιδιοκτησία Εκπαιδευτηρίων Καντά, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

ΘΕΜΑ: « Προκήρυξη Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κολύμβησης Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας, σχ. Έτους 2013-2014»
ΣΧΕΤ:
1. Η Απόφαση της 4ης πράξης 20-1-2014 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) για την έκδοση προκήρυξης Πανελλήνιων Σχολικών Πρωταθλημάτων Λυκείων σχ. έτους 2013-2014
2. Η υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/1-11-2005) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
3. Οι υπ’ αριθμ. 48930/Γ4/10-4-2013 και υπ’ αριθμ. 140897/Γ4/2-10-2013 τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14-10-2005 (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/1-11-2005) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.)

Προκηρύσσει

Τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Κολύμβησης Α΄ και Β΄(Τελικής) φάσης μαθητών και μαθητριών Γενικών Λυκείων και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αναθέτει τη διοργάνωση της Α΄ φάσης του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος Κολύμβησης Λυκείων στις Οργανωτικές Επιτροπές Σχολικών Αγώνων ( Ο.Ε.Σ.Α.) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας και Πειραιά αντίστοιχα , σε συνεργασία με την Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία (Κ.Ο.Ε.). και της Β΄ φάσης ( Τελικής ) στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων ( Ο.Ε.Σ.Α.) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Α’ ΦΑΣΗΣ

Η Α΄ Φάση θα διεξαχθεί στις 15 και 16 Φεβρουαρίου στο κολυμβητήριο της Καβάλας για τη Βόρεια Ελλάδα.

ΟΙ αγώνες διεξάγονται σε τελικές σειρές.

Συμμετέχουν οι μαθητές-τριες των ΓΕ.Λ. και Ε.Π.Α.Λ. των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης:
– Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
– Κεντρικής Μακεδονίας
– Δυτικής Μακεδονίας
– Ηπείρου
– Θεσσαλίας
– Δ/νση Β/θμιας Κέρκυρας

Η Α΄ Φάση  θα διεξαχθεί από 14 έως 16 Φεβρουαρίου στο κολυμβητήριο «Π.Καπαγέρωφ» στον Πειραιά για τη Νότια Ελλάδα .

ΟΙ αγώνες διεξάγονται σε τελικές σειρές.

Συμμετέχουν οι μαθητές-τριες των ΓΕ.Λ. και Ε.Π.Α.Λ. των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπαίδευσης:
– Αττικής
– Πελοποννήσου
– Δυτικής Ελλάδας
– Στερεάς Ελλάδας
– Ιονίων Νήσων (εκτός Κέρκυρας)
– Νοτίου Αιγαίου
– Βορείου Αιγαίου
– Κρήτης

ΔΙΚΑΙ?ΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στους ως άνω αγώνες έχουν οι μαθητές-τριες οι οποίοι/ες από 1/11/2013 έχουν πετύχει τα παρακάτω όρια σε αγωνιστικές διοργανώσεις της Κ.Ο.Ε.

ΟΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ  ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

Α’ ΦΑΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ

 

  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 25Μ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 50Μ  
  ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΤ.ΓΕΝ 1996-97 ΕΤ.ΓΕΝ 1998-99 ΕΤ.ΓΕΝ 1996-97 ΕΤ.ΓΕΝ 1998-99  
  ΕΛΕΥΘ Α 26.00 26.70 Α 27.00 27.60  
  50Μ Κ 29.60 30.20 Κ 30.60 31.00  
     
  ΕΛΕΥΘ Α 56.80 57.60 Α 58.40 59.90  
  100Μ Κ 1.03.90 1.04.80 Κ 1.05.10 1.06.60  
     
  ΕΛΕΥΘ Α 2.04.70 2.07.90 Α 2.09.50 2.13.50  
  200Μ Κ 2.19.50 2.20.60 Κ 2.23.00 2.25.20  
     
  ΕΛΕΥΘ Α 4.26.50 4.28.60 Α 4.35.00 4.40.00  
  400Μ Κ 4.52.60 4.53.80 Κ 4.57.00 5.05.00  
     
  ΕΛΕΥΘ Α         Α          
  800Μ Κ 9.56.00 10.02.60 Κ 10.08.00 10.20.00  
     
  ΕΛΕΥΘ Α 18.00.00 18.10.00 Α 18.08.00 18.19.00  
  1500Μ Κ         Κ          
     
  ΥΠΤΙΟ Α 1.06.90 1.08.40 Α 1.08.80 1.10.50  
  100Μ Κ 1.14.30 1.15.80 Κ 1.17.00 1.18.50  
     
  ΥΠΤΙΟ Α 2.25.00 2.27.20 Α 2.28.00 2.34.50  
  200Μ Κ 2.39.00 2.41.60 Κ 2.43.50 2.46.50  
     
  ΠΡΟΣΘΙΟ Α 1.12.90 1.15.80 Α 1.16.00 1.18.00  
  100Μ Κ 1.23.40 1.26.50 Κ 1.26.00 1.29.00  
     
  ΠΡΟΣΘΙΟ Α 2.38.00 2.41.60 Α 2.46.00 2.50.00  
  200Μ Κ 3.02.30 3.04.80 Κ 3.06.00 3.09.00  
     
  ΠΕΤΑΛ Α 1.02.80 1.03.40 Α 1.06.00 1.08.00  
  100Μ Κ 1.12.70 1.13.60 Κ 1.15.00 1.17.50  
     
  ΠΕΤΑΛ Α 2.24.10 2.28.20 Α 2.27.50 2.33.50  
  200Μ Κ 2.40.60 2.43.80 Κ 2.45.00 2.52.00  
     
  Μ.ΑΤΟΜ Α 2.22.60 2.26.10 Α 2.28.00 2.34.00  
  200Μ Κ 2.41.00 2.43.40 Κ 2.45.00 2.48.00  
     
  Μ.ΑΤΟΜ Α 5.06.20 5.12.90 Α 5.13.00 5.22.00  
  400Μ Κ 5.43.30 5.46.60 Κ 5.50.00 5.55.00  

Τα όρια συμμετοχής κολυμβητηρίου 25μ ισχύουν μόνο για τους/τις μαθητές-τριες των διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Κρήτης και της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ρόδου.

Ο/Η κάθε μαθητής-τρια έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε ένα (1) αγώνισμα του προγράμματος και το κάθε Σχολείο με απεριόριστο αριθμό μαθητών-τριων εφόσον από 1/11/2013 έχουν πετύχει τα παραπάνω όρια.

Στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων μετέχουν μαθητές-τριες Λυκείων που έχουν γεννηθεί τα έτη 1996-97-98-99. Κατά την ημέρα της συμμετοχής τους, οι μαθητές-τριες των Ενιαίων Λυκείων δεν πρέπει να έχουν υπερβεί τις 114 απουσίες ( Δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες ) και οι μαθητές- τριες των ΕΠΑΛ τις 164 απουσίες αντίστοιχα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τη συμμετοχή των μαθητών-τριών στους αγώνες είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών :

1. Αθλητική μαθητική ταυτότητα ( Υπόδειγμα 1 ). Η ταυτότητα υπογράφεται και σφραγίζεται από το Διευθυντή του σχολείου. ( σφραγίδα και στη φωτογραφία του μαθητή-τριας).

Στη μαθητική ταυτότητα επισυνάπτονται :
α. Βεβαίωση ιατρού, ότι ο μαθητής – αθλητής δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα υγείας που να μην του επιτρέπει να λάβει μέρος στους αγώνες. Η ιατρική βεβαίωση μπορεί να είναι από Σχολίατρο, Ιατρό του Ε.Σ.Υ., Ιατρό Ασφαλιστικού Φορέα, Αγροτικό Ιατρό ή και ιδιώτη Ιατρό. Η ιατρική βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία που να μην υπερβαίνει το εξάμηνο πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.
β. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του μαθητή, θεωρημένη από το Διευθυντή του σχολείου.
γ. Φωτοτυπία του δελτίου ατομικών στοιχείων κάθε μαθητή, που αναγράφεται στην κατάσταση συμμετοχής, μόνο της πλευράς που αναφέρονται τα στοιχεία του μαθητή, η αρχική του εγγραφή στο σχολείο.

2. Κατάσταση συμμετοχής ατομικών αθλημάτων ( Υπόδειγμα 2 ) του σχολείου στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των απουσιών του/της μαθητή-τριας. Οι καταστάσεις αυτές θα περιλαμβάνουν τις δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες απουσίες τρεις (3) το πολύ ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των αγώνων, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από τον Δ/ντη του σχολείου.

3. Δελτίο αθλητή, από την Κ.Ο.Ε., στην Κολύμβηση (μπορεί να είναι και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από Δημόσια υπηρεσία).

4. Η Κατάσταση Συμμετοχής (Υπόδειγμα 4 & 4α) όπου αναγράφονται:
• Ονοματεπώνυμο μαθητή-τριας
• Όνομα πατέρα μητέρας
• Έτος γέννησης
• Σχολείο όπου φοιτά
• Αριθμός μητρώου μαθητή
• Τάξη
• Το ονοματεπώνυμο συνοδού δεν είναι απαραίτητο και καλύπτεται από το υπόδειγμα 9.

Οι καταστάσεις σφραγίζονται και υπογράφονται από την οικεία Δ/νση Β’/θμιας Εκπαίδευσης. Οι πρωτότυπες Δηλώσεις Συμμετοχής (Υποδείγματα 2,4, 4α) καθώς και η Αθλητική Μαθητική Ταυτότητα (θεωρημένη από Διευθυντή και Ιατρό) θα κατατεθούν στις αρμόδιες Επιτροπές Οργάνωσης των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων (Α’ και Β’ Τελικής Φάσης).

5. Υπεύθυνη δήλωση γονέα-κηδεμόνα (Υπόδειγμα 9)

Οι καταστάσεις σφραγίζονται και υπογράφονται από την οικεία Δ/νση Β’/θμιας Εκπαίδευσης. Οι πρωτότυπες Δηλώσεις Συμμετοχής (Υποδείγματα 2,4, 4α) καθώς και η Αθλητική Μαθητική Ταυτότητα (θεωρημένη από Διευθυντή και Ιατρό )θα κατατεθούν στις αρμόδιες Επιτροπές Οργάνωσης των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων Λυκείων (Α’ κ Β’ Τελικής Φάσης).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν θα επιτραπεί η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Κολύμβησης Λυκείων σε αθλητές-τριες που δεν θα έχουν μαζί τους, την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων, τα παραπάνω πρωτότυπα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για την Α’ Φάση σε κάθε αγώνισμα θα πρέπει να αποσταλούν στις Ο.Ε.Σ.Α Καβάλας και Πειραιά μέχρι την Παρασκευή 7/2/2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ

15-16/2/2013 Κολυμβητήριο Καβάλας στην Καβάλα για τη Βόρεια Ελλάδα

Α’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15/2 ΩΡΑ 10:00
1. 400Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
2. 400Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
3. 200Μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
4. 200Μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
5. 200Μ Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
6. 200Μ Μ.ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Β’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15/2 ΩΡΑ 17:00
1. 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
2. 50Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
3. 200Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
4. 200Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
5. 400Μ Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
6. 400Μ Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
7. 200Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
8. 200Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Γ΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16/2 ΩΡΑ 09:00
1. 100Μ ΥΠΤΙΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
2. 100Μ ΥΠΤΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
3. 100Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
4. 100Μ ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
5. 800Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
6. 1500Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δ’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16/2 ΩΡΑ 16:00
1. 100Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
2. 100Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
3. 100Μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
4. 100Μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
5. 200Μ ΥΠΤΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
6. 200Μ ΥΠΤΙΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

14-16/2/2013 Κολυμβητήριο «Π.Καπαγέρωφ» στον Πειραιά για τη Νότια Ελλάδα

Α’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 14/2 Απόγευμα 17.00
1. 200Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
2. 400Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
3. 400Μ. Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
4. 100Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
5. 100Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Β’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15/2 ΠΡΩΙ 09.00
1. 50Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
2. 200Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
3. 200Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
4. 200Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
5. 100Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
6. 200Μ. ΥΠΤΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

Γ’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 15/2 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 17.00
1. 100Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
2. 100Μ. ΥΠΤΙΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
3. 200Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
4. 800Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
5. 400Μ. Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Δ’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16/2 ΠΡΩΙ 09.00
1. 50Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
2. 100Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
3. 100Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
4. 200Μ. ΥΠΤΙΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
5. 200Μ. Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
6. 200Μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Ε’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16/2 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 16.00
1. 400Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
2. 100Μ. ΥΠΤΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
3. 200Μ. Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
4. 1500Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Β΄ ΦΑΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΗΣ)

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της Α’ φάσης (Καβάλα και Πειραιάς), καταρτίζονται πίνακες από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. με τις δεκαέξι ( 16 ) καλύτερες επιδόσεις ανά αγώνισμα και φύλο.

Οι δεκαέξι μαθητές-τριες που προκρίθηκαν από την Α΄ φάση θα συμμετέχουν σε πρωινούς προκριματικούς που θα διεξαχθούν παράλληλα με τους Πανελλήνιους Χειμερινούς Αγώνες Ανοικτής Κατηγορίας της Κ.Ο.Ε. 22-23/2/2014 στον Πειραιά, και οι οκτώ ( 8 ) καλύτερες επιδόσεις θα προκρίνονται σε ξεχωριστούς απογευματινούς τελικούς για τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Λυκείων. Για τους εν λόγω νικητές θα υπάρχει ξεχωριστή απονομή μεταλλίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ- ΤΕΛΙΚΗΣ

21-23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 –ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (Π.ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ )
21-23/2 ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ : ΩΡΑ 09.00
ΤΕΛΙΚΟΙ : ΩΡΑ 17.00
ΤΕΛΙΚΟΙ : ΩΡΑ 16.00

Α’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Β’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Γ’ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
1. 50Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

2. 50Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

3. 200Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

4. 200Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

5. 400Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

6. 400Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

7. 100Μ. ΥΠΤΙΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

8. 100Μ. ΥΠΤΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

9. 200Μ. Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

10. 200Μ. Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

1. 200Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

2. 200Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

3. 400Μ. Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

4. 400Μ. Μ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

5. 200Μ. ΥΠΤΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

6. 200Μ. ΥΠΤΙΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

7. 100Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

8. 100Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

9. 800Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
(ΑΡΓΗ κ ΓΡΗΓ. ΣΕΙΡΑ)

1. 100Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

2. 100Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

3. 200Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

4. 200Μ. ΠΡΟΣΘΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

5. 100Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

6. 100Μ. ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

7. 1500Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΜΑΘΗΤΩΝ
(ΑΡΓΗ κ ΓΡΗΓ. ΣΕΙΡΑ)

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ενστάσεις σε ατομικά αθλήματα υποβάλλονται και εκδικάζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του αθλήματος και βάση της Υ.Π. Γ4/112843/14-10-2005 παρ. 15.1 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος και σε συνεργασία με την Κ.Ο.Ε. Οι στολές των αθλητών-τριών θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το άθλημα.

Η Διοργανώτρια αρχή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την αρμόδια αρχή να διεξάγει έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

Επιτροπή Οργάνωσης Αγώνων : Θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, έναν εκπρόσωπο της Κ.Ο.Ε.Σ.Α., έναν εκπρόσωπο της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α. και έναν εκπρόσωπο της οικείας Ομοσπονδίας.

Η μετακίνηση και η συνοδεία των συμμετεχόντων μαθητών-τριών θα γίνει με ευθύνη των ιδίων, με σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους. (Υπόδειγμα 9)

Οι μαθητές-τριες που θα συμμετάσχουν στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Κολύμβησης δεν θα επιβαρυνθούν με έξοδα συμμετοχής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ο.Ε.Σ.Α.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Βραβεία Ecomobility
2ο Βραβείο στο Ecomobility 2017
1ο Βραβείο στο Ecomobility 2016
banner
Εικονική περιήγηση
Συνήγορος του παιδιού
Συνήγορος του παιδιού
Σύνδ. Κοινωνικής Ευθύνης
Αναζήτηση
Αρχείο αναρτήσεων