Ο Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων (ΣΙΕΙΕ) σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση (ΕΑΕ) οργανώνει το Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Αθήνα με θέμα:

Ιδιωτικό Σχολείο και Ανάπτυξη

Τα θέματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο είναι τα παρακάτω:

α) ανάδειξη της αυτόνομης σχολικής μονάδας ως βάσης εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης και κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα του σήμερα

β) αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και απελευθέρωση του δημόσιου και του ιδιωτικού σχολείου από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του κρατικού συγκεντρωτισμού και της γραφειοκρατίας

γ)  κατάργηση των στρεβλώσεων στο πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων

δ) αναλυτικό πρόγραμμα και αξιολόγηση στην αυτόνομη σχολική μονάδα,

ε) παρουσίαση μελέτης του ΙΟΒΕ με την οποία επιχειρείται συγκριτική ανάλυση του κόστους ανά μαθητή στη δημόσια και στην ιδιωτική εκπαίδευση με στόχο τη συναγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων που κατευθύνονται στη λειτουργία του σημερινού δημόσιου σχολείου

στ) το κουπόνι εκπαίδευσης: προτεινόμενο εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων που διατίθενται στην α΄βάθμια και β΄βάθμια εκπαίδευση και για τη διασφάλιση του δικαιώματος του γονέα να επιλέγει το σχολείο του παιδιού του σύμφωνα με το Χάρτη των δικαιωμάτων του πολίτη της ΕΕ

Ακολουθεί η πρόσκληση και το πρόγραμμα του Συνεδρίουppsie2014

 

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

διαβάζω και αλλάζω
Βραβεία Ecomobility
2ο Βραβείο στο Ecomobility 2017
1ο Βραβείο στο Ecomobility 2016
banner
Εικονική περιήγηση
Συνήγορος του παιδιού
Συνήγορος του παιδιού
Σύνδ. Κοινωνικής Ευθύνης
Αναζήτηση
Αρχείο αναρτήσεων