Παλαιά σχολικά βιβλία
Από το 1954

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.

Ο καιρός στα Βριλήσσια

Μετεωρολογικός σταθμός Βριλησσίων. Ιδιοκτησία Εκπαιδευτηρίων Καντά, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Σας διαβιβάζουμε το ως άνω έγγραφο της Δ/νσης Ε1 του Υπ.Εξ. με θέμα «Προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού γερμανικής γλώσσας» και συνημμένα τη Ρηματική Διακοίνωση της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, με Αρ.:35/14/19.2.2014.

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας προκηρύσσει Διεθνή Διαγωνισμό για την προώθηση της γερμανικής γλώσσας για το έτος 2014.

Θα βραβευτούν τέσσερις (04) μαθητές ή μαθήτριες δημόσιων ή ιδιωτικών ελληνικών σχολείων.

Οι βραβευθέντες μαθητές θα ταξιδέψουν στη Γερμανία από 26/6/2014 έως 27/7/2014 και θα γνωρίσουν τη σύγχρονη χώρα και τον πολιτισμό της, μαζί με συνομηλίκους τους από άλλες 90 χώρες.

Επίσης, θα παρακολουθήσουν ειδικά γλωσσικά και άλλα μαθήματα.

Όλα τα έξοδα των βραβευθέντων μαθητών (συμμετοχής, ταξιδιού, ασφάλισης, διατροφής, διαμονής), καθώς και ένα μικρό επίδομα καλύπτονται από την υποτροφία του προγράμματος “PAD”.

Παρακαλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στα οποία διδάσκεται η γερμανική γλώσσα, να υποβάλουν, μέχρι τις 21 Μαρτίου 2014, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (έως δύο υποψηφίων ανά σχολείο), στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα,
Μορφωτικό Τμήμα (υπόψη της κ. Μάρθας Παναγιωτίδου).
Καραολή και Δημητρίου 3,
106 75 Αθήνα,

Η τελική επιλογή των μαθητών θα γίνει από ανεξάρτητη επιτροπή.

Αναλυτικά, όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στη συνημμένη Ρηματική Διακοίνωση.

Η προκήρυξη (με τα σχετικά συνημμένα) είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.:
http://www.minedu.gov.gr/Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί-Υποτροφίες/Ευρωπαϊκή Ένωση & Διεθνείς Οργανισμοί,

και στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα :
http://www.griechenland.diplo.de/Vertretung/griechenland/el/06/Schueler__und__Jugendaustausch/Praemienprogramm__des__PAD.html

Πληροφορίες : κυρία Μ. Παναγιωτίδου (τηλ..:+30 210/7285 209, Fax : +30 210/7285 335).
Μορφωτικό Τμήμα, Γερμανική Πρεσβεία Αθήνας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

embed_badge
Βραβεία Ecomobility
2ο Βραβείο στο Ecomobility 2017
1ο Βραβείο στο Ecomobility 2016
banner
Εικονική περιήγηση
Οι παιδικοί μας σταθμοί
Συνήγορος του παιδιού
Συνήγορος του παιδιού
Σύνδ. Κοινωνικής Ευθύνης
Αναζήτηση
Αρχείο αναρτήσεων