Παλαιά σχολικά βιβλία
Από το 1954

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.

Ο καιρός στα Βριλήσσια

Μετεωρολογικός σταθμός Βριλησσίων. Ιδιοκτησία Εκπαιδευτηρίων Καντά, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προκηρύσσει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής με θέμα «Η Νίκη της Σαμοθράκης». Το θέμα αφορά ένα από τα γνωστότερα έργα της ελληνικής τέχνης, την φτερωτή Νίκη της Σαμοθράκης, το άγαλμα που βρέθηκε στο Ιερό των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη και μεταφέρθηκε το 1864 στην Γαλλία, όπου εκτίθεται από το 1884 στο Μουσείο του Λούβρου.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο πλαίσιο εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες της Στ’ Τάξης Δημοτικού των σχολείων της χώρας και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού.

Στόχος του Διαγωνισμού είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη φτερωτή Νίκη ως έκθεμα, να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητά του αναθηματικού γλυπτού διαχρονικά και διαπολιτισμικά, να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους ικανότητες παράγοντας και δημιουργώντας έργα εμπνευσμένα από το γλυπτό. Με τον τρόπο αυτό καλλιεργούνται οι εικαστικές και πνευματικές τους δεξιότητες ενισχύοντας τη σχέση μεταξύ της μαθητικής νεολαίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική σε ομάδες έως πέντε (5) μαθητών/τριών. Τα έργα θα πρέπει να ζωγραφισθούν σε χαρτί διαστάσεων 25εκ. Χ 35εκ. και στην πίσω όψη τους θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το τμήμα των μαθητών καθώς και τα στοιχεία του σχολείου στο οποίο φοιτούν (επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από Δευτέρα 10 Μαρτίου έως Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014, κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και όχι ως κατ’ οίκον εργασία. Κρίνεται σκόπιμο να διατεθούν τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές ώρες για τη δημιουργία των έργων ζωγραφικής. Θεωρείται απαραίτητο να προηγηθεί ενημέρωση/συζήτηση με τους μαθητές, με ταυτόχρονη χρήση σχετικών πηγών.

Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας θα συγκροτήσει τριμελή εθελοντική Επιτροπή Εκπαιδευτικών, η οποία θα επιλέξει το καλύτερο έργο και θα το αποστείλει μέχρι την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) για να εκπροσωπήσει το σχολείο στον Διαγωνισμό. Στα μονοθέσια και διθέσια Δημοτικά σχολεία την επιλογή του έργου κάνει ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας. Στα Ελληνικά Δημοτικά Σχολεία του Εξωτερικού, ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας θα επιλέξει το καλύτερο έργο του σχολείου και θα το αποστείλει μέχρι την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 στην παρακάτω αναγραφόμενη ταχυδρομική Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και παράλληλα θα αποστείλει στο fax ή στο e-mail της επομένης παραγράφου τα ζητούμενα στοιχεία. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει με βάση τη συνάφειά τους με το θέμα και τους στόχους της παρούσας πρόσκλησης, τη δημιουργικότητα, την πρωτοτυπία και την αισθητική αξία.

Θα απονεμηθεί Έπαινος σε όλους τους μαθητές που τα έργα τους προκρίθηκαν για να εκπροσωπήσουν το σχολείο τους. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι Διευθυντές των σχολείων που θα αποστείλουν στη Δ/νση Π.Ε. το έργο μαθητή τους για να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό, να αποστείλουν παράλληλα, είτε στο fax 25510 35300 (υπ’ όψιν κας Ελένης Γκιοκτσέ) είτε στο e-mail: [email protected] , τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο και τάξη του μαθητή που θα εκπροσωπήσει με το έργο του το σχολείο, επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας της σχολικής μονάδας (τηλέφωνο, φαξ, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση), ονοματεπώνυμο Διευθυντή, ονοματεπώνυμο και ειδικότητα του εκπαιδευτικού που διενήργησε στην τάξη τον Διαγωνισμό.

Σε κάθε Διεύθυνση Π.Ε. θα συσταθεί τριμελής εθελοντική Επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχει ο Υπεύθυνος Πολιτιστικών Θεμάτων ή Σχολικών Δραστηριοτήτων. Κάθε Επιτροπή Π.Ε. θα επιλέξει τρία έργα. Με ευθύνη των Διευθυντών Εκπαίδευσης, τα τρία έργα που θα επιλεγούν θα αποσταλούν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014.
Με ευθύνη του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπαίδευσης ορίζεται μια πενταμελής εθελοντική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε./Σχολικοί Σύμβουλοι, κατά προτίμηση ειδικότητας ΠΕ08/Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων ή Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων. Η επιτροπή θα επιλέξει τρία (3) έργα και θα τα αποστείλει το αργότερο μέχρι Παρασκευή 16 Μαΐου 2014 στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση ΣΕΠΕΔ – Τμήμα Δ΄ Αισθητικής Αγωγής – 1ος όροφος – γραφ. 1093
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι

Με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας ορίζεται μια πενταμελής εθελοντική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας, εκπρόσωπος των εργαζομένων στη Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Βουλής, εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της ΠΑΜΘ και δύο εικαστικοί. Η επιτροπή θα επιλέξει τρία (3) έργα.

Στους τρεις πρώτους μαθητές που θα διακριθούν θα δοθούν χρηματικά έπαθλα:
1ο βραβείο 150 ευρώ – 2ο βραβείο 100 ευρώ – 3ο βραβείο 50 ευρώ

Tα έργα που θα υποβληθούν για συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν θα επιστραφούν. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου έχει δικαίωμα να δημοσιοποιεί και να αξιοποιεί τα έργα που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού μέσα από έντυπα ή τις ιστοσελίδες της ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνει παιδαγωγικά ωφέλιμο, αναφέροντας πάντα τα στοιχεία του δημιουργού. Τα έργα στα οποία θα απονεμηθούν τα βραβεία και οι έπαινοι θα ανακοινωθούν επίσημα στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (http://www.peevrou.eu/). Τα έργα που θα διακριθούν θα εκτεθούν σε αίθουσα που θα υποδείξει η Βουλή.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό στην ιστοσελίδα http://www.peevrou.eu/ και στο τηλέφωνο 25513 57214 (κα Ελένη Γκιοκτσέ).

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας και με ευθύνη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΚΟΤΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.

embed_badge
Βραβεία Ecomobility
2ο Βραβείο στο Ecomobility 2017
1ο Βραβείο στο Ecomobility 2016
banner
Εικονική περιήγηση
Οι παιδικοί μας σταθμοί
Συνήγορος του παιδιού
Συνήγορος του παιδιού
Σύνδ. Κοινωνικής Ευθύνης
Αναζήτηση
Αρχείο αναρτήσεων