Παλαιά σχολικά βιβλία
Από το 1954

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.

Ο καιρός στα Βριλήσσια

Μετεωρολογικός σταθμός Βριλησσίων. Ιδιοκτησία Εκπαιδευτηρίων Καντά, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Σας ενημερώνουμε ότι το Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα γνωστοποιεί την προκήρυξη από το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης του Παιδιού του Υπουργείου Πολιτισμού της Αιγύπτου των κάτωθι Διαγωνισμών, οι οποίοι απευθύνονται σε μαθητές ηλικίας 4 έως 18 ετών:

1) Διεθνής Διαγωνισμός Ζωγραφικής με θέμα « Η Αίγυπτος στα μάτια των παιδιών του κόσμου». Οι διαστάσεις των έργων που θα υποβληθούν δεν θα πρέπει να είναι μικρότερες από 30 Χ 40 εκ.
Λήξη προθεσμίας υποβολής έργων Ζωγραφικής : 30 Νοεμβρίου 2014

2) Διαγωνισμός Χειροποίητου Παραδοσιακού Παιχνιδιού : οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ότι υλικό βρίσκεται στην διάθεσή τους για να εκφράσουν την παράδοση της χώρας τους.
Λήξη προθεσμίας υποβολής έργων : 30 Μαΐου 2014

3) Διαγωνισμός Φωτογραφίας με θέματα «Τα πορτρέτα – ελεύθερα – η αρχιτεκτονική – η φύση». Οι διαστάσεις των φωτογραφιών δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 30Χ45 εκ. ή τα 13Χ18 εκ.
Λήξη προθεσμίας υποβολής έργων: 30 Ιουνίου 2014

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους του Διαγωνισμού καθώς και τα στοιχεία που θα πρέπει να επισυναφθούν πίσω από κάθε έργο, γραμμένα σε υπολογιστή (όχι χειρόγραφα) στην αγγλική γλώσσα παρέχονται στο συνημμένο φύλλο.

Παρακαλούνται θερμά οι συμμετέχοντες όπως αποστείλουν επιστολή στο φαξ του Μορφωτικού Κέντρου της Αιγυπτιακής Πρεσβείας στην Αθήνα (210 3614 622) με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τα συμμετέχοντα σχολεία. Τα έργα που θα διαγωνισθούν αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Foreign Cultural Relations – Ministry of Culture
44 Messaha – St. Dokki – Giza
Arab Republic of Egypt

Τα βραβεία περιλαμβάνουν χρυσά και αργυρά και μετάλλια. Επίσης περιλαμβάνουν βεβαιώσεις συμμετοχής και επαίνου. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι προαιρετική.

Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τα σχολεία της αρμοδιότητάς σας.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΚΟΤΑ


1ος Διαγωνισμός: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Για Παιδιά, ηλικίας 4 – 18 ετών. Θέμα του Διαγωνισμού είναι «Η Αίγυπτος στα μάτια των παιδιών του κόσμου». Η προθεσμία υποβολής των έργων λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2014 .

Όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό:

Πίσω από κάθε διαγωνιζόμενο έργο (ζωγραφιά) να είναι γραμμένα σε υπολογιστή στην αγγλική γλώσσα τα εξής στοιχεία:

Το πλήρες όνομα του διαγωνιζόμενου / Το φύλο του διαγωνιζόμενου (Άρρεν – Θήλυ) / Ημερομηνία Γεννήσεως / Εθνικότητα του διαγωνιζόμενου / Πλήρης Διεύθυνση του διαγωνιζόμενου / Στοιχεία του σχολείου στο οποίο ανήκει ο διαγωνιζόμενος / Αριθμός τηλεφώνου του διαγωνιζόμενου / Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) / Ο τίτλος του έργου, ο τίτλος του διαγωνισμού «Η Αίγυπτος στα μάτια των παιδιών του κόσμου» και η χρονιά διεξαγωγής (2013-2014) θα πρέπει να αναγράφονται στο έργο / Οι διαστάσεις των έργων ζωγραφικής να μην είναι μικρότερες από 30 Χ 40 εκ. / Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να λάβει μέρος με όχι περισσότερα από 2 έργα / Οποιαδήποτε τεχνική ζωγραφικής επιτρέπεται εκτός από μολύβι / Έργα γραφικής τέχνης από Η/Υ επιτρέπονται (απαιτούνται 2 CD ή 2 DVD) / Θα ακυρωθεί η συμμετοχή των έργων των οποίων τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν είναι εγγεγραμμένα στον Η/Υ. / Τα διαγωνιζόμενα έργα δεν επιστρέφονται. / Η επιτροπή των κριτών αποτελείται από εξειδικευμένους καθηγητές. / Τα βραβεία περιλαμβάνουν χρυσά και ασημένια μετάλλια. / Επίσης περιλαμβάνουν βεβαιώσεις συμμετοχής και επαίνου.

2ος Διαγωνισμός: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Όροι συμμετοχής:

Οι διαγωνιζόμενοι δύνανται να χρησιμοποιήσουν ό,τι υλικό επιθυμούν και βρίσκεται στη διάθεσή τους για να εκφράσουν την παράδοση της χώρας τους. Για Παιδιά, ηλικίας 4 – 18 ετών. / Η προθεσμία υποβολής των διαγωνιζόμενων έργων λήγει στις 30 Μαΐου 2014. Σε κάθε διαγωνιζόμενο έργο να είναι γραμμένα σε υπολογιστή στην αγγλική γλώσσα τα εξής στοιχεία:
Το πλήρες όνομα του διαγωνιζόμενου / Το φύλο του διαγωνιζόμενου (Άρρεν – Θήλυ)/Ημερομηνία Γεννήσεως / Εθνικότητα του διαγωνιζόμενου / Πλήρης Διεύθυνση του διαγωνιζόμενου / Όνομα σχολείου στο οποίο ανήκει ο διαγωνιζόμενος / Ο τίτλος του έργου, ο τίτλος του διαγωνισμού «Διαγωνισμός Χειροποίητου Παιχνιδιού» και η χρονιά διεξαγωγής (2013-2014) θα πρέπει να αναγράφονται στο έργο / Αριθμός τηλεφώνου του διαγωνιζόμενου / Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) / Θα ακυρωθεί η συμμετοχή των έργων των οποίων τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν είναι εγγεγραμμένα στον Η/Υ./Ο κάθε διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετάσχει με όχι περισσότερα από δύο έργα. / Τα διαγωνιζόμενα έργα δεν επιστρέφονται / Η επιτροπή των κριτών αποτελείται από εξειδικευμένους καθηγητές. /Τα βραβεία περιλαμβάνουν χρυσά και ασημένια μετάλλια. Επίσης περιλαμβάνουν βεβαιώσεις συμμετοχής και επαίνου.

3ος Διαγωνισμός: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Όροι συμμετοχής: Παιδιά ηλικίας 4 – 18 ετών. Η προθεσμία υποβολής των διαγωνιζόμενων έργων λήγει στις 30 Μαΐου 2014. Θέμα του διαγωνισμού: «Τα πορτρέτα – ελεύθερα – η αρχιτεκτονική – η φύση». Σε κάθε διαγωνιζόμενο έργο να είναι γραμμένα σε υπολογιστή στην αγγλική γλώσσα τα εξής στοιχεία: Το πλήρες όνομα του διαγωνιζόμενου / Το φύλο του διαγωνιζόμενου (Άρρεν – Θήλυ) / Ημερομηνία Γεννήσεως / Εθνικότητα του διαγωνιζόμενου /Πλήρης Διεύθυνση του διαγωνιζόμενου / Όνομα σχολείου στο οποίο ανήκει ο διαγωνιζόμενος / Ο τίτλος του έργου ο τίτλος του διαγωνισμού «Διαγωνισμός Φωτογραφίας και η χρονιά διεξαγωγής (2013-2014) θα πρέπει να αναγράφονται στο έργο / Αριθμός τηλεφώνου του διαγωνιζόμενου / Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) / Οι διαστάσεις της φωτογραφίας να μην ξεπερνούν τα 30 Χ 45 εκ ή 13 Χ 18 εκ. Επίσης να αποσταλούν δυο αντίτυπα της κάθε φωτογραφίας. / Θα ακυρωθεί η συμμετοχή των έργων των οποίων τα προαναφερόμενα στοιχεία δεν είναι εγγεγραμμένα στον Η/Υ. / Ο κάθε διαγωνιζόμενος δύναται να συμμετάσχει με όχι περισσότερα από δύο έργα. / Τα διαγωνιζόμενα έργα δεν επιστρέφονται. / Η επιτροπή των κριτών αποτελείται από εξειδικευμένους καθηγητές. / Τα βραβεία περιλαμβάνουν χρυσά και ασημένια μετάλλια. Επίσης περιλαμβάνουν βεβαιώσεις συμμετοχής και επαίνου.

Όλα τα έργα που θα διαγωνιστούν αποστέλλονται στη διεύθυνση: Foreign Cultural Relations – Ministry of Culture – 44 Messaha St. Dokki – Giza – Arab Republic of Egypt.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω e-mail στο info(ΑΤ)encc.org

Τα σχόλια είναι κλειστά.

embed_badge
Βραβεία Ecomobility
2ο Βραβείο στο Ecomobility 2017
1ο Βραβείο στο Ecomobility 2016
banner
Εικονική περιήγηση
Οι παιδικοί μας σταθμοί
Συνήγορος του παιδιού
Συνήγορος του παιδιού
Σύνδ. Κοινωνικής Ευθύνης
Αναζήτηση
Αρχείο αναρτήσεων