Παλαιά σχολικά βιβλία
Από το 1954

Προσεχείς Εκδηλώσεις

Δεν υπάρχουν προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις.

Ο καιρός στα Βριλήσσια

Μετεωρολογικός σταθμός Βριλησσίων. Ιδιοκτησία Εκπαιδευτηρίων Καντά, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

Ο ουρανός στα Βριλήσσια

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Γ ΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ 2015
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ
« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΞΙΔΙ »

Δημοτικά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ I

Δημιουργείτε ένα ενημερωτικό έντυπο με αποδέκτη μία τάξη γάλλων μαθητών της ηλικlας σας που αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη / το χωριό / την περιοχή σας.

Περιγράψτε, αφηγηθήτε, προετοιμάστε αυτό που πρέπει να κόνοuν – ή να μην κάνουν ! – οι προσκεκλημένοι σας: θα πρέπει να δώσετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειόζοvται οι νέοι συμμαθητές σας για να επωφεληθούν πλήρως του ταξιδιού τους και να επιστρέψοuν στη χώρα τους με νέες γνώσεις για την χώρα σας.

Πώς φαντάζονται συνήθως την Ελλάδα; Μπορείτε να τους εκπλήξετε και να κάνετε τη διαφορά; Ένα μικρό γλωσσάρι με πς απαραίτητες φρόσεις και λέξεις θα μπορούσε να τους φανεl χρήσιμο;

Η δημιουρylα είναι συλλογική και θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεΙς από τις 10 λέξεις της Γαλλοφωνlας 2015 που προσκαλλούν στο ταξίδι: http://www.dismoidixmots.culture.fr/?p=54733

Γυμνάαιο

ΘΕΜΑTΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣTΗΝ ΕΜΑΔΑ

Επινοείτε μία καμπάνια προώθησης σχολικών θεματικών ταξιδιών στην Ελλόδα με αποδέκτες αντlστοιχα γυμνάσια στη Γαλλία.

Το μήνυμά σας έχει ως βασικό στόχο την προώθηση θεματικών ταξιδιών που αναδεικνύουν τον τοπικό πλούτο της περιοχής / χώρας σας.

Μερικά παραδείγματα:
– θεματικό ταξίδι «βιοποικιλότητα της Πελοποννήσου»
– θεματικό ταξίδι «ανακάλυψη της θαλάσσιας πανίδας των Δωδεκανήσων»
– θεματική διαδρομή «η μυθολογία στις τέχνες»
– γαστρονομικά ταξίδια π,χ, «παραγωγή ελαιόλαδου» κα.

Η δημιουργία είναι αυλλογική και θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε από τις 10 λέξεις της Γαλλοφωνίας 2015 που προσκαλούν στο ταξίδι: http://www.dismoidixmots.culture.fr/?p=54733

Λύκειο I Πανεπιστήμιο

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΓΑΛΛΟΦΩΝΗ ΧΩΡΑ Ή ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Επινοείτε μία καμττάνια προώθησης θεματικών ταξιδιών στη Γαλλία ή σε μία γαλλόφωνη χώρα με αποδέκτες έλληνες μαθητές λυκείου ή φοιτητές.

Προετοιμάζετε θεματικά ταξίδια/διαδρομές όπως για παρόδειγμα:
– διαδρομή «Γαλλόφωνη λογοτεχνία»,
– γαστρονομικός περίπλους,
– επιστήμες και τεχνολογίες,
– γαλλόφωνα μουσεία,
– βιολογικές καλλιέργειες,
– στο δρόμο των φεστιβάλ, κα.

Και δημιουργείτε ένα δελεαστικό ενημερωτικό φυλλάδιο.

Η δημιουρylα εlναι ατομική ή συλλογική και θα πρέπει να είναι δlγλωσση- γαλλικά/ελληνικά.

Θα περιλαμβάνει τις 10 λέξεις rης Γαλλοφωνlας 2015 που προσκαλούν στο ταξlδι: http://www.dismoidixmots.culture.fr/?p=54733

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.

embed_badge
Βραβεία Ecomobility
2ο Βραβείο στο Ecomobility 2017
1ο Βραβείο στο Ecomobility 2016
banner
Εικονική περιήγηση
Οι παιδικοί μας σταθμοί
Συνήγορος του παιδιού
Συνήγορος του παιδιού
Σύνδ. Κοινωνικής Ευθύνης
Αναζήτηση
Αρχείο αναρτήσεων