Απαιτείται η παρουσία του μαθητή για γνωριμία και προφορική συνέντευξη την οποία θα δώσει.

Για μαθητές Γυμνάσιου – Λυκείου απαιτείται και η βαθμολογία της προηγούμενης τάξης.

Προηγουμένως είναι αναγκαίο να καθοριστεί μέσω της Γραμματείας μια προγραμματισμένη συνάντηση. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2108045578.

Οι προεγγραφές και εγγραφές για όλες τις βαθμίδες γίνονται στο πρώτο κτίριο των Εκπαιδευτηρίων: Ομήρου 4, πρωινά 9:00-13:30 και απογεύματα Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη 18.30-20.30.