ΘΕΜΑ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΟΥΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (2018-19)

 (μαθητές που φοιτούν στην ΣΤ΄Δημοτικού την σχολική χρονιά 2017-2018)

 

Αγαπητοί γονείς,

το σχολείο μας συνεχίζει την υλοποίηση του προγράμματος χορήγησης υποτροφιών στην Α’ Γυμνασίου (για το σχολικό έτος 2018-2019).

Το σύνολο των υποτροφιών είναι τρεις (3) για τους μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Καντά

και (3) ακόμη για μαθητές άλλων σχολείων (δημόσιων ή ιδιωτικών).

Οι υποτροφίες που θα χορηγηθούν, αφορούν έκπτωση 45% επί των ετησίων διδάκτρων και για τις δύο κατηγορίες μαθητών.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 • Κατ’ ελάχιστο ένας μαθητής πρέπει να συγκεντρώσει βαθμολογία 85/100.
 • Την υποτροφία θα λάβουν οι 3 πρώτοι μαθητές οι οποίοι θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο Μ.Ο. των τριών μαθημάτων (Γλώσσα, Μαθηματικά, Αγγλικά).
 • Η υποτροφία ακολουθεί το μαθητή τόσο στη Β’ Γυμνασίου όσο και στην Γ’ Γυμνασίου με την προϋπόθεση ότι εκείνος, μετά τις προαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου, θα συγκεντρώσει τελικό Μ.Ο. ≥ 19.
 • Επειδή η λήψη υποτροφίας συνεπάγεται έκπτωση 45% επί των ετησίων διδάκτρων, δεν προβλέπεται άλλου είδους ή περαιτέρω έκπτωση συναρτώμενη με την εφάπαξ καταβολή του υπολοίπου των διδάκτρων ή  για όποιο άλλο παρεμφερή λόγο.
 • Υποτροφία δύναται να λάβει μεταγενέστερα και μαθητής που δεν συμμετείχε αρχικά στη διαδικασία για την Α’ Γυμνασίου, αλλά αποφοιτώντας από την συγκεκριμένη τάξη συγκέντρωσε τελικό Μ.Ο. ≥ 19.
 • Ακόμη και αν δεν εξαντληθεί ο αριθμός των υποτροφιών, αυτές δεν θα χορηγούνται σε μαθητές οι οποίοι δεν κάλυψαν την προϋπόθεση λήψης αυτών.
 • Όμως δυνητικά η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων θα χορηγούσαν υποτροφία σε μαθητή/τρια που έχει συγκεντρώσει τελικό Μ.Ο. 84 αντί 85, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει αδιάθετη υποτροφία.
 • ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (υπάρχουν όμως αναρτημένα και παρελθόντων ετών).
 • Διευκρινίζεται επίσης ότι τις δυνάμεις του μπορεί να δοκιμάσει και όποιος μαθητής επιθυμεί, ανεξάρτητα από τη λήψη υποτροφίας, με στόχο να βελτιώσει τις δεξιότητές του, συμμετέχοντας στη διαδικασία.

Ως προς τους όρους, τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών δίνουμε τις ακόλουθες συμπληρωματικές πληροφορίες:

 

ΧΩΡΟΣ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!  ΚΥΡΙΑΚΗ, 27/5/2018, κτίριο Γυμνασίου-Λυκείου, Ομήρου 15.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Μαθηματικά                   9:30-10:30

Διάλειμμα               10:30-10:50

Γλώσσα                 10:50-11:50

Διάλειμμα               11:50-12:10

Αγγλικά                12:10-13:10

 

ΥΛΗ/ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Μαθηματικά:        Άξονες γνωστικού περιεχομένου: Αριθμοί και πράξεις, Μετρήσεις,                                         Γεωμετρία, Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων-Στατιστική, Λόγοι και                                αναλογίες, Εξισώσεις.

Γλώσσα:               Άξονες γνωστικού περιεχομένου: Κατανόηση κειμένου, Γλωσσικές                                                ασκήσεις, Παραγωγή γραπτού λόγου (με συγκεκριμένο αριθμό λέξεων)

Αγγλικά:               Άξονες γνωστικού περιεχομένου: Κατανόηση κειμένου, γραμματικές                                   ασκήσεις και ασκήσεις λεξιλογίου, παραγωγή γραπτού λόγου (με                                          συγκεκριμένο αριθμό λέξεων).

 

ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ

 • Όσον αφορά μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Καντά, δεν απαιτείται κάποιο έγγραφο.
 • Όσον αφορά μαθητές άλλων σχολείων απαιτείται η προσκόμιση, την συγκεκριμένη ημέρα, διαβατηρίου ή κάποιων εγγράφων που πιστοποιούν την ταυτότητα του μαθητή. Φωτοτυπία αυτού/αυτών θα παραμείνει στο αρχείο του σχολείου.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν το αργότερο έως τις 14/6.

Επίσης, γονείς και μαθητές έχουν τη δυνατότητα, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, να δουν το γραπτό που τους αφορά, εάν επιθυμούν.

 

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

 • Δύο επιτηρητές ανά μάθημα
 • Διαφορετικοί εισηγητές
 • Δύο διαφορετικοί διορθωτές
 • Κάλυψη του ονοματεπώνυμου του μαθητή, όπως ακριβώς και στις Πανελλαδικές, για λόγους δεοντολογίας.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωσή της και η αποστολή της το αργότερο έως την Δευτέρα, 21/5.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την ημέρα της αξιολόγησης παρακαλούνται οι μαθητές να έρθουν οπωσδήποτε

20-30 λεπτά νωρίτερα, δηλαδή από 8:50-9:00.

Με εκτίμηση

 Η Διεύθυνση

Για να δηλώσετε συμμετοχή κατεβάστε την αίτηση που θα βρείτε εδώ