ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

[1o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ [1o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

[2o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ [2o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

[3o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ [3o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

[4o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ [4o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

[5o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ [5o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

[1o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ [1o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

[2o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ [2o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

[3o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ [3o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

[4o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ [4o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

[1o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ [1o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

[2o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ [2o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

[3o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ [3o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

[4o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ [4o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

[5o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ [5o ΦΥΛΛΑΔΙΟ]