ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 18-4-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 9-2-2018

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1-11-2017

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 15-2-2017

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ 15-2-2017

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΟΡΡΕ ΣΤΙΣ 15-3-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 17-2-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 9-2-2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΙΣ 4-11-2015

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Α’, Β’ Γ’ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ (30/04/2015)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ πενθήμερης εκδρομής της Γ΄ τάξης του Λυκείου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου της μονοήμερης εκδρομής των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ του Γυμνασίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ επιλογή ταξιδιωτικού γραφείου της μονοήμερης εκδρομής των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ του Γυμνασίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2011
57.0 KiB
786 Downloads
Details...
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2012
59.2 KiB
619 Downloads
Details...
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2013
57.4 KiB
587 Downloads
Details...
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2014
130.2 KiB
856 Downloads
Details...