Οι περισσότερες έρευνες επισημαίνουν πως η συμμετοχή και η επένδυση στην προσχολική εκπαίδευση αποτελούν έναν από τους βασικότερους δείκτες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών συστημάτων από την άποψη της αποτελεσματικότητάς τους στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτικών Καντά βρίσκεται σε έναν ειδικά διαμορφωμένο, ηλιόλουστο και σύγχρονα εξοπλισμένο χώρο. Στόχος του είναι να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά, με τρόπο αβίαστο και αρμονικό. Να δώσει δηλαδή στα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα στην κοινωνία.

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Νηπίων-Βιωματική προσέγγιση της γνώσης.Πλούσιο παιδαγωγικό εποπτικό υλικό.Ανάδυση των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής.Αγγλικά (καθημερινά).Ενσωμάτωση της τεχνολογίας στις διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος.Ανάπτυξη διεπιστημονικών σχεδίων εργασίας με την ενεργό συμμετοχή των παιδιών.Δανειστική βιβλιοθήκη.Εκπαιδευτικές επισκέψεις – Προγράμματα μουσειακής αγωγής.Αισθητική αγωγή.Μουσικοκινητική αγωγή.Κουκλοθέατρο.Θεατρικό παιχνίδι.Θεματικές εορτές.Αθλητικές δραστηριότητες.Καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς.Συνεργασία με ψυχολόγο και λογοπεδικό.