Το Γυμνάσιο είναι η βαθμίδα στη οποία ολοκληρώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση. Στη γυμναστική βαθμίδα ο εκπαιδευτικός μας οργανισμός επιδιώκει την κατάκτηση από τους μαθητές μας των ικανοτήτων – κλειδιών που είναι απαραίτητες για την εξέλιξή τους τόσο στη Λυκειακή Βαθμίδα όσο και κατά τη μετάβαση τους στη μεταλυκειακή εκπαίδευση. Στεγάζεται σε διαφορετικό κτίριο από αυτό του Δημοτικού, στο χώρο του οποίου η πρόσβαση είναι αυστηρά ελεγχόμενη. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι εναρμονισμένο τόσο με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των παιδιών αυτής της ηλικίας, όσο και με τις απαιτήσεις που θέτει η Κοινωνία της Γνώσης.

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα ΓυμνασίουΈμφαση στην κατανόηση της γλώσσας της επιστήμης (επιστημονικός εγγραμματισμός) μέσω της χρήσης και της παραγωγής πολυτροπικών κειμένων (κειμένων στα οποία το νόημα σχεδιάζεται με τη χρήση του τρόπου της γλώσσας, της εικόνας, του διαγράμματος κ.λ.π).Αξιοποίηση των Η/Υ και του Διαδικτύου στη διδασκαλία μαθημάτων (Βιολογία, Ιστορία, Φυσική, Γεωγραφία, Χημεία κ.α.).Έμφαση στην αναζήτηση στοιχείων από τους μαθητές για τις εργασίες τους μέσω βάσεων δεδομένων.Διαρκής ανανέωση της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του σχολείου.Χρήση οπτικοακουστικού υλικού για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης.Εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών.Ένταξη του λογοτεχνικού εξωσχολικού βιβλίου στη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων.Πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας.Συμμετοχή του σχολείου σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Συνεργασία με ερευνητικούς φορείς.Συμμετοχή των μαθητών σε περιβαλλοντικά προγράμματα.Πραγματοποίηση επισκέψεων επιμορφωτικών, αλλά και αναψυχής.Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων.Συμμετοχή σε διαγωνισμούς.Αθλητισμός (συμπληρωματικά προγράμματα για τους ενδιαφερόμενους μαθητές που γίνονται Σάββατα ή Κυριακές κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους).Εκμάθηση μουσικού οργάνου σε συνεργασία με το Παράρτημα του Ελληνικού Ωδείου.Εφαρμογή προγράμματος συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού.Συμμετοχή εκπαιδευτικών του σχολείου σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια επιμόρφωσης.