Στεγασμένο στον ίδιο χώρο με το Γυμνάσιο, το Ενιαίο Λύκειό μας εστιάζει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μελλοντικών πολιτών της χώρας μας, ενώ παράλληλα τίθενται ως διαρκής στόχος τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε συνεργασία με έμπειρους και επιλεγμένους εκπαιδευτικούς.

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Λυκείου

Παιδαγωγικό Πρόγραμμα Λυκείου,Συστηματική προετοιμασία για την εισαγωγή στα ΑΕΙ,Προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης για την εξασφάλιση της επιτυχίας στις εξετάσεις.Ειδικές εκδόσεις του σχολείου και πρόσθετα φυλλάδια που βοηθούν τους μαθητές στο έργο τους.Συγγραφή συλλογικών εργασιών από μαθητές και συμμετοχή τους σε συνέδρια.Χρήση του διαδικτύου (Internet) για την εκπόνηση εργασιών.Συμμετοχή σε πολιτιστικές επισκέψεις και θεατρικές παραστάσεις.Πραγματοποίηση επισκέψεων με χαρακτήρα πολιτιστικό, αλλά και αναψυχής.Ενεργός συμμετοχή σε προγράμματα αθλητικών δραστηριοτήτων.Συμμετοχή στο έργο διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων όπως η UNICEF ή άλλων φορέων και παρέμβαση σε προβλήματα της κοινωνίας μας με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης.Ειδικό πρόγραμμα συμβουλευτικής – επαγγελματικού προσανατολισμού για τους ενδιαφερόμενους.