Παροχές

Συνήθως είναι πέντε (βρεφικό, μεταβρεφικό, προπρονηπιακό, προνηπιακό, νηπιακό). Η ηλικία, η ωριμότητα και οι αποκτηθείσες δεξιότητες είναι τρία σημαντικά κριτήρια για την ένταξη κάποιου παιδιού σ’ ένα τμήμα, ενώ η μετάβαση σ’ ένα άλλο, ανά πάσα στιγμή, είναι εφικτή, εφόσον απαιτείται με βάση κάποιο από τα προηγούμενα κριτήρια.

Στα Νήπια και τα Προνήπια εφαρμόζεται το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του ΥΠΕΠΘ (Υπουργείου Παιδείας). Προσαρμογές του ιδίου προγράμματος εφαρμόζονται και στο Προπρονηπιακό τμήμα, ενώ παιδαγωγικού τύπου δραστηριότητες γίνονται και στο μεταβρεφικό.

Τρεις φορές την εβδομάδα για όλα τα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής προαιρετικού προγράμματος, οπότε τα παιδιά παρακολουθούν πέντε φορές, με κάποιες προϋποθέσεις.

Δύο φορές την εβδομάδα για όλα τα παιδιά ηλικίας 3-6 ετών.

Μία φορά το μήνα (σε ειδικά επιλεγμένο χώρο εκτός βρεφονηπιακού σταθμού) ορισμένους μήνες το χρόνο.

Μία φορά (ή και δύο) το μήνα σε επιλεγμένους χώρους όπου τα παιδιά παρακολουθούν ειδικά προγράμματα ή θεατρικές παραστάσεις. Στα ίδια πλαίσια εντάσσονται και επισκέψεις σε χώρους οι οποίοι σχετίζονται με βιωματικές δραστηριότητες (π.χ. πατητήρι, ελαιοτριβείο, αρτοποιείο κλπ). Σε ορισμένες περιπτώσεις καλούνται οι εμψυχωτές στο χώρο της ΧΙΟΝΑΤΗΣ μας.

Προσφέρεται καθημερινά πρόγευμα και γεύμα. Το Διαιτολόγιο αποστέλλεται στους γονείς στις αρχές κάθε μήνα.
Σημείωση: Όλα τα είδη κρέατος είναι φρέσκα.

  • Η παιδίατρος, σύμφωνα με το πρόγραμμα το οποίο ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, επισκέπτεται τη ΧΙΟΝΑΤΗ μας μία φορά την εβδομάδα (από αρχές τις Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Ιουνίου).
    Σημείωση: Εάν τα παιδιά ασθενήσουν από παιδική ασθένεια (π.χ. ιλαρά, οστρακιά κλπ), για λόγους δεοντολογίας θα πρέπει να παραμένουν στο σπίτι, έως ότου βεβαιώσουν οι παιδίατροι ότι μπορούν να επανέλθουν.
  • Στα παιδιά των μεγαλυτέρων τμημάτων εφαρμόζεται πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής. Από την ηλικία των 4 ετών πλένουν οπωσδήποτε μία φορά την ημέρα τα δόντια τους στο χώρο μας.
  • Λογοπεδικός:Από την ηλικία των τριών περίπου ετών, δύο ή τρεις φορές το χρόνο εξετάζει τα παιδιά και αποστέλλει γραπτό κείμενο στους γονείς είτε υπήρξαν θετικά είτε αρνητικά ευρήματα.
  • Ψυχολόγος: Συναντάται με τους γονείς (σε ατομικές συναντήσεις) σε τακτά χρονικά διαστήματα και παρακολουθεί τα παιδιά, εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο από τις παιδαγωγούς.

Από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου, από 6:50 – 17:00.

Υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω παραμονή μετά τις 17:00, μετά από συνεννόηση με τους γονείς και με επιπλέον χρέωση.

Εξυπακούεται ότι στην περίπτωση αυτή είναι αναγκαίο να παραμένει μία μικρή έστω ομάδα παιδιών.

Σημείωση: Το μήνα Αύγουστο η ΧΙΟΝΑΤΗ μας λειτουργεί με διαφοροποιημένο πρόγραμμα (7:50-16:00), χωρίς όμως να προσφέρεται φαγητό και χωρίς τη λειτουργία των σχολικών. Το πρόγραμμα αυτό αφορά γονείς κατά πρώτο λόγο γονείς που ήδη συνεργάζονται με τη ΧΙΟΝΑΤΗ, υλοποιείται συνήθως 1/8 έως 6 ή 8/8 και 20/8 εώς 31/8, εφόσον υπάρξει η ανάλογη ζήτηση από τους γονείς και δημιουργηθεί μία αντίστοιχη μικρή ομάδα.

Για τα παιδιά ηλικίας 0-4 ετών, καθημερινά αποστέλλεται έντυπο ενημερωτικού χαρακτήρα με διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για την ενημέρωση των γονέων .

Από την ηλικία των 4 έως την αντίστοιχη των 6 ετών το ενημερωτικό εντυπάκι αποστέλλεται μια φορά την εβδομάδα. Υπάρχει δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας με τη διευθύνουσα (και την υπεύθυνη του τμήματος, εάν όμως υπάρχει σημαντικός λόγος). Σε τακτά χρονικά διαστήματα γίνονται συγκεντρώσεις γονέων.


Σημείωση: Όποτε κρίνεται αναγκαίο, οι γονείς λαμβάνουν φωτοτυπημένα άρθρα τα οποία σχετίζονται με την υγεία, την εκπαίδευση ή την αγωγή των παιδιών.

Υπάρχουν τρία ιδιόκτητα σχολικά (και συνεργασία, όποτε απαιτηθεί, με τα σχολικά των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΝΤΑ). Όπως είναι ήδη διαφοροποιημένα τα δρομολόγια, τα τελευταία παιδιά αναχωρούν με σχολικά στις 16:30.

Τέλος, η συνταγή για τα παιδιά μας περιλαμβάνει αγάπη, φροντίδα και μεράκι. Διότι, αν μη τι άλλο, όπως έλεγε και ο θεατρικός συγγραφέας «οι πύργοι στα σύννεφα δεν είναι μόνο γι’ αυτούς που τέλειωσαν τη ζωή τους, αλλά και για εκείνους που μόλις τώρα την αρχίζουν».