Επιστημονικοί συνεργάτες

Λίγο μετά τα 2 χρόνια, δύο ή τρεις φορές το παιδαγωγικό έτος ή όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο, επισκέπτεται τη Χιονάτη, αξιολογεί τα παιδιά ως προς την έκφραση του προφορικού λόγου τους και αποστέλλει στη συνέχεια γραπτό ενημερωτικό κείμενο στους γονείς για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Συναντά τους γονείς  σε ομαδικές ή ατομικές συναντήσεις και παρακολουθεί τα παιδιά, εφόσον ζητηθεί από τις παιδαγωγούς ή τους γονείς. Παράλληλα συνεργάζεται με τις παιδαγωγούς (στο πλαίσιο διαδικασιών επιμόρφωσής τους) και τη διευθύνουσα της Χιονάτης.

Υποστηρίζει συστηματικά τις παιδαγωγούς στο έργο τους, συνεργάζεται με γονείς ως μέλος της επιστημονικής ομάδας της Χιονάτης (στην οποία επίσης συμμετέχουν η λογοπεδικός, ο ψυχολόγος, η παιδίατρος και η διευθύνουσα) και συμμετέχει σε διαδικασίες επιμόρφωσης των παιδαγωγών.

Επίσης η Χιονάτη υποστηρίζει οικονομικά τις παιδαγωγούς όσον αφορά την επιμόρφωσή τους για τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια που πραγματοποιούν άλλοι φορείς ή πανεπιστημιακά τμήματα.

Επισκέπτεται την Χιονάτη δύο φορές κάθε μήνα ή εκτάκτως, όποτε απαιτηθεί, αξιολογώντας την υγεία των παιδιών. Ενημερώνει τους γονείς γραπτά ή προφορικά, αλλά η δική της συνεισφορά και φροντίδα δεν υποκαθιστά τον ρόλο της/του παιδιάτρου της οικογένειας.

Επίσης, στις αρχές κάθες παιδαγωγικού έτους πραγματοποιεί για όλο το προσωπικό της Χιονάτης σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών. Παράλληλα εποπτεύει τη δημιουργία του μηνιαίου διαιτολογίου συνεργαζόμενη και με τη διευθύνουσα.