Επιστημονικοί συνεργάτες

Λίγο μετά τα 2 χρόνια, δύο έως τρεις φορές το παιδαγωγικό έτος ή όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο, επισκέπτεται τη Χιονάτη, αξιολογεί τα παιδιά ως προς την έκφραση του προφορικού λόγου τους και αποστέλλει στη συνέχεια γραπτό ενημερωτικό κείμενο στους γονείς για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Συναντά τους γονείς  σε ομαδικές ή ατομικές συναντήσεις και παρακολουθεί τα παιδιά, εφόσον ζητηθεί από τις παιδαγωγούς ή τους γονείς. Παράλληλα συνεργάζεται με τις παιδαγωγούς (στο πλαίσιο εσωτερικών διαδικασιών επιμόρφωσής τους) και τη διευθύνουσα της Χιονάτης.

Υποστηρίζει τις παιδαγωγούς στο έργο τους, συνεργάζεται με γονείς ως μέλος της επιστημονικής ομάδας της Χιονάτης (στην οποία επίσης συμμετέχουν η λογοπεδικός, ο ψυχολόγος, η παιδίατρος και η διευθύνουσα) και συμμετέχει σε διαδικασίες εσωτερικής επιμόρφωσης των παιδαγωγών.

Επισκέπτεται την Χιονάτη δύο φορές κάθε μήνα ή εκτάκτως, όποτε απαιτηθεί, αξιολογώντας την υγεία των παιδιών. Ενημερώνει τους γονείς γραπτά ή προφορικά, αλλά η δική της συνεισφορά και φροντίδα δεν υποκαθιστά τον ρόλο της/του παιδιάτρου της οικογένειας.