Εργαστήρι Αγγλικών

Σκοπός μας είναι να φέρουμε τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας σε επαφή με την Αγγλική Γλώσσα ώστε να τη γνωρίσουν και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι σε αυτή.

Τα προ-προνήπια/τρίχρονοι, τα προνήπια και τα νήπια συμμετέχουν σε παιγνιώδεις δραστηριότητες και έρχονται σε επαφή με τα Αγγλικά: ακούν και κυκλώνουν ή χρωματίζουν ανάλογα με τις οδηγίες που τους δίνονται στην ξένη γλώσσα, χρησιμοποιούν τον διαδραστικό πίνακα, παίζουν με παζλ, εκπαιδευτικές καρτέλες, επιτραπέζια παιχνίδια, ακουστικά παιχνίδια κ.ά. ανάλογα με το εξελικτικός τους στάδιο. Οι εκπαιδευτικοί, συνεργαζόμενες μεταξύ τους και με τα παιδιά, επιλέγουν θέματα που τα ενδιαφέρουν όπως: λέξεις για τα χρώματα, τους αριθμούς, τα ζώα, τα φαγητά, κλπ.

Έτσι σταδιακά, τα παιδιά, αποκτούν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα, όταν την ακούν και να χρησιμοποιούν απλές λέξεις και εκφράσεις της.