Μεταφορά

Διαθέτουμε δύο ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία και χρησιμοποιούμε, όποτε χρειαστούμε και σχολικό των Εκπαιδευτηρίων μας, δηλαδή των Εκπαιδευτηρίων Καντά. Τα δρομολόγια διαφοροποιούνται κάθε παιδαγωγικό έτος ανάλογα με τις ανάγκες των γονέων.

Περιοχές κάλυψης:

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή!