Πολιτιστικές δραστηριότητες

Μία φορά (ή σε ειδικές περιπτώσεις δύο) το μήνα επιλέγουμε χώρους πολιτισμού (Μουσεία, θέατρα κ.ά.), του οποίους επισκέπτονται με τις παιδαγωγούς οι ομάδες των τρίχρονων και των νηπίων (προνήπια, νήπια). Στους προαναφερθέντες χώρους τα παιδιά παρακολουθούν ειδικά προγράμματα ή θεατρικές παραστάσεις. Εντάσσουμε επίσης στον ετήσιο προγραμματισμό μας επισκέψεις οι οποίες σχετίζονται με άλλου τύπου βιωματικές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα σε πατητήρι, σε ελαιοτριβείο, σε αρτοποιείο κ.ά.

Προσκαλούμε επίσης εμψυχωτές στο χώρο της Χιονάτης, για να υλοποιήσουμε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, δίνοντας τη δυνατότητα να συμμετέχει σε αυτό και η ομάδα του Μεταβρεφικού, όπως για παράδειγμα σε μία παράσταση κουκλοθέατρου.