Πολιτιστικές δραστηριότητες

Μία φορά (ή σε ειδικές περιπτώσεις δύο) το μήνα επιλέγουμε χώρους πολιτισμού (Μουσεία, θέατρα κ.ά.), σε συνεργασία με τα παιδιά (ορισμένες φορές) δηλαδή τους τρίχρονους και τα νήπια. Στους προαναφερθέντες χώρους παρακολουθούν τα παιδιά ειδικά προγράμματα ή θεατρικές παραστάσεις. Εντάσσουμε επίσης στο πρόγραμμα μας επισκέψεις οι οποίες σχετίζονται με άλλου τύπου βιωματικές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα το πατητήρι, το ελαιοτριβείο, το αρτοποιείο κ.ά.

Προσκαλούμε ακόμη εμψυχωτές στο χώρο της Χιονάτης μας, για να υλοποιήσουμε ένα πολιτιστικό πρόγραμμα, δίνοντας τη δυνατότητα να συμμετέχει και η ομάδα του Μεταβρεφικού, όπως για παράδειγμα σε μία παράσταση κουκλοθέατρου.