Βρεφικό τμήμα

Η βρεφική περίοδος της ζωής ενός παιδιού, είναι ένα συναρπαστικό χρονικό διάστημα γεμάτο από πρωτιές. Κατά τη διάρκεια αυτής εμφανίζονται ενδεικτικά το πρώτο χαμόγελο, η πρώτη λέξη και γίνεται το πρώτο βήμα. Παράλληλα μας δίνει τις ευκαιρίες  να παρατηρήσουμε το βρέφος να εξελίσσεται σταδιακά σε παιδί με την δική του προσωπικότητα και τις δικές του ατομικές ικανότητες.

Σχεδιάζουμε το ημερήσιο πρόγραμμα για την ανάπτυξη και εκπαίδευση των βρεφών ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ενός εξ αυτών. Για τον σκοπό αυτό και για να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα, διαμορφώνουμε κατάλληλα το χώρο, ώστε τα βρέφη να αισθάνονται ευχάριστα. Οργανώνουμε επίσης την καθημερινότητά τους, ώστε να νιώθουν την απαραίτητη ασφάλεια και εξασφαλίζουμε σταθερότητα στο πρόγραμμα φαγητού, παιγνιωδών-παιδαγωγικών δραστηριοτήτων και ύπνου.

Σχεδιάζουμε δραστηριότητες, προσαρμοσμένες ανάλογα στο στάδιο ανάπτυξης κάθε παιδιού όπως:

Μουσικοκινητικά παιχνίδια

Δραστηριότητες με τις οποίες βοηθούμε τα βρέφη να ενταχθούν στην ομάδα, να γνωρίσουν το σώμα τους και τον χώρο που κινούνται.

Παιχνίδια αισθήσεων

Δίνουμε πολλές ευκαιρίες να εκφράζονται και να δημιουργούν, εξερευνώντας το περιβάλλον γύρω τους, καθώς παράλληλα τα βοηθούμε:

  • να αναπτύσσουν σταδιακά τον προφορικό λόγο
  • να εξελίσσουν την κίνησή τους
  • να παίζουν ένα ρόλο (δραματοποίηση)        

Τραγούδια και παραμύθια

Με τα τραγούδια και την επαφή με κατάλληλα βιβλία από τους πρώτους μήνες της ζωής των βρεφών, τα βοηθάμε να ξεδιπλώσουν σιγά σιγά τις γλωσσικές τους ικανότητες. Με τα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα όπως η μελωδία, ο ρυθμός και οι στίχοι, συμβάλλουμε στην ταχύτερη γλωσσική ανάπτυξή τους, ενώ τους μαθαίνουμε αργότερα να αγαπούν τη συνήθεια να τους διαβάζει ένας ενήλικας κάποιο βιβλίο.

Ελεύθερο παιχνίδι                  

Τους δίνουμε πολλές ευκαιρίες να κάνουν εξερευνήσεις μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι, δηλαδή να επιλέξουν ποιου είδους παιχνίδι θα παίξουν, ποιος θα είναι ο συμπαίκτης τους, τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσουν, καθώς και τη διάρκεια που θα έχουν στο παιχνίδι τους.

Εικαστικά

Δίνουμε τη δυνατότητα να γνωρίζουν διάφορα υλικά, να πειραματίζονται με αυτά, να δρουν ελεύθερα ή με οδηγίες και να εφαρμόζουν ποικίλες τεχνικές με τη βοήθειά μας.

Παιχνίδια αλληλεπίδρασης

Ενισχύουμε την κοινωνική αλληλεπίδραση του βρέφους τόσο με τις παιδαγωγούς όσο και μετα άλλα βρέφη, αξιοποιούμε την ανταλλαγή συναισθημάτων και εξελίσσουμε σταδιακά τον οπτικοακουστικό συντονισμό του.

Θεατρικό παιχνίδι

Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, χρησιμοποιούμε διάφορα υλικά και αξιοποιούμε τις πέντε αισθήσεις τους, για να τους δώσουμε ευκαιρίες να «ταξιδέψουν» σε μικρές ιστορίες γεμάτες μυρωδιές, εικόνες, ήχους και συναισθήματα.

Αποτέλεσμα…

Μέσα από το παιχνίδι, τις μουσικοκινητικές δραστηριότητες, το κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό και την ανάγνωση παραμυθιών, υποστηρίζουμε τα βρέφη ώστε να αναπτυχθούν κοινωνικά, κινητικά, γνωστικά, συναισθηματικά, γλωσσικά. Ταυτόχρονα με την αγάπη, τη φροντίδα και την ασφάλεια που τους παρέχουμε, ενισχύουμε την αυτονομία και την ανεξαρτησία τους.