Μεταβρεφικό τμήμα

Στη Χιονάτη δίνουμε πολύ μεγάλη προσοχή στην προσαρμογή κάθε παιδιού, καθώς την πραγματοποιούμε σταδιακά. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε το παιδί να κατανοήσει ότι η παραμονή του στον βρεφονηπιακό σταθμό είναι προσωρινή, με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ανά ημέρα, και να χτίσουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ παιδαγωγών και παιδιών.

Παράλληλα φροντίζοντας σχολαστικά τις  καθημερινές ανάγκες των παιδιών, όπως είναι η σίτιση, η υγιεινή και η ασφάλειά τους, προσεγγίζουμε πάντοτε με βιωματικό τρόπο και ανάλογο της ηλικίας τους θεματικές ενότητες όπως για παράδειγμα τα χρώματα, τα ζώα, η οικογένεια, τα μέλη του σώματος, τα φρούτα, τα ρούχα, κ.ά., οι οποίες πολλές φορές προκύπτουν από την ανάγνωση παραμυθιών καθώς και τα ενδιαφέροντα της ομάδας.

Επειδή τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας μαθαίνουν παίζοντας, ανακαλύπτοντας και δημιουργώντας, ενισχύουμε το παιχνίδι τους διαμορφώνοντας ένα λειτουργικό και γεμάτο ενδιαφέροντα μαθησιακό περιβάλλον, εξοπλισμένο με κατάλληλα αντικείμενα, ποικίλα υλικά και πληροφοριακά έντυπα, βιβλία, στοιχεία που προκαλούν τα παιδιά να τα εξερευνήσουν. Έτσι τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιούμε, τα βοηθούν στην ευχάριστη και διασκεδαστική μάθηση-ανακάλυψη.

Παράλληλα προσφέρουμε ερεθίσματα και σχεδιάζουμε δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γλωσσικών, συναισθηματικών, ψυχοκινητικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών, καθώς και στην υποβοήθηση της κατάκτησης της αυτονομίας τους.

Πιο συγκεκριμένα στις δραστηριότητές μας περιλαμβάνουμε: ελεύθερο παιχνίδι στο χώρο τους και παιχνίδι στον κήπο, τραγούδια με κίνηση, θεατρικό παιχνίδι, ακουστικά ερεθίσματα όπως ήχοι και ηχογραφήσεις, ζωγραφική, χρήση πλαστελίνης-πηλού, χρήση βιβλίων και πλούσιου φωτογραφικού υλικού, παιχνίδια σε ζευγάρια ή σε μεγαλύτερες ομάδες, ανάγνωση παραμυθιών, κουκλοθέατρο, κολάζ, παιχνίδια αισθήσεων κ.ά.

Φροντίζουμε πάντοτε όλα τα υλικά και τα χρησιμοποιούμενα παιχνίδια να είναι ασφαλή και να ανταποκρίνονται στο εξελικτικό στάδιο των παιδιών.