Προ-προνηπιακό τμήμα

Μέσα από το παιχνίδι, μαθαίνουμε στο παδί να αναπτύσσει τόσο πνευματικές όσο και σωματικές δεξιότητες και να καλλιεργεί τη φαντασία του. Ενισχύουμε λοιπόν και εμπλουτίζουμε τις παιγνιώδεις δραστηριότητες είτε καλλιεργούν αυτές την αυτονομία είτε είναι δομημένες (σχέδια εργασίας), δηλαδή κατευθυνόμενες από εμάς σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, διότι εέναι απαραίτητες για την ολόπλευρη ανάπτυξή του.

Θεωρούμε από τις βασικότερες όμως και πολύ σημαντικές παιδαγωγικές αρχές μας την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής κάθε παιδιού στην ομάδα, καθώς και τη διαρκή συνεργασία και επικοινωνία με τους γονείς.

Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένους τομείς που εντάσσονται στο παιδαγωγικό μας πρόγραμμα όπως:

 • Ενισχύουμε τη συνεργασία και τη συμμετοχή των παδιών σε ομαδικές δραστηριότητες
 • Βοηθούμε το παιδί να αναγνωρίζει τα προσωπικά του συναισθήματα και τα συναισθήματα των άλλων
 • Δίνουμε τη δυνατότητα να διαχειρίζεται και να εκφράζει τα συναισθήματά του, τις ανάγκες και τις επιθυμίες του με τρόπους κοινωνικά αποδεκτούς
 • Εξοικειώνουμε το παιδί με τις κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές και το υποστηρίζουμε ώστε να τις αποδέχεται.
 • Καλλιεργούμε την ικανότητα αυτοεξυπηρέτησης και την αυτονομία
 • Βοηθούμε το παιδί να αναγνωρίζει μέλη το σώματός τους και να κατανοεί ορισμένες λειτουργίες αυτού
 • Αναπτύσσουμε και συντονίζουμε την αδρή και λεπτή κινητικότητα του παιδιού
 • Σχεδιάζουμε δραστηρίότητες που βοηθούν το παιδί να κατανοήσει έννοιες σχετικές με την κίνηση όπως πάνω – κάτω, μπροστά – πίσω, μέσα – έξω
 • Μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων εξελίσουμε σταδιακά την ικανότητα ανός παιδιού στην περιγραφή και εξιστόρηση ενός γεγονότος
 • Αναπτύσσουμε τη λεκτική και εκφραστική δεξιότητά του.
 • Εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιό του, θεωρώντας το παιδί δυναμικά εξελισσόμενο άτομο που παράγει και κατανοεί προφορικό λόγο.
 • Δίνουμε πολλές ευκαιρίες να αναγνωρίζει και να εξοικιώνεται με τη χρήση διαφόρων υλικών και τεχνικών.
 • Ενισχύουμε την ατομική δημιουργικότητα και καλλιεργούμε τη φαντασία του παιδιού.
 • Βοηθούμε το παιδί να παρουσιάσει την ατομική εικαστική δημιουργία του συνδέοντας αυτήν με τις εμπειρίες και τις ιδέες του.
«Ένα παιδί μπορεί να διδάξει σε έναν ενήλικο τρία πράγματα: να είναι ευτυχισμένος χωρίς ιδιαίτερο λόγο, να είναι πάντα απασχολημένος με κάτι και να ξέρει να απαιτεί με όλη του τη δύναμη αυτό που θέλει.» 
Πάουλο Κοέλο
1947, Βραζιλιάνος συγγραφέας