Αριθμός τμημάτων

Τα τμήματα/οι ομάδες είναι: το βρεφικό, το μεταβρεφικό, η ομάδα των τρίχρονων (προ-προνήπια) και η ομάδα του Νηπιαγωγείου (προνήπια, νήπια).

Η ηλικία, η ωριμότητα, η ετοιμότητα, οι αποκτηθείσες δεξιότητες είναι σημαντικά κριτήρια για να εντάξουμε ένα παιδί σε κάποιο τμήμα/σε μία ομάδα, ενώ η μετάβαση σ’ένα άλλο ή σε μία άλλη ομάδα, κατά τη διάρκεια ενός παιδαγωγικού έτους, είναι αναγκαία και εφικτή, με βάση κάποιο από τα προηγούμενα κριτήρια, όσον αφορά το Βρεφονηπιακό Σταθμό και πάντοτε με συγκεκριμένες διαδικασίες που προετοιμάζουν το παιδί για την αλλαγή αυτή, σε συνεργασία με τους γονείς και τις παιδαγωγούς.

Στο Νηπιαγωγείο (προνήπια, νήπια) η χρονολογία φοίτησης καθορίζεται από τη νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.