Αριθμός τμημάτων

Τα τμήματα/οι ομάδες είναι: το βρεφικό, το μεταβρεφικό, η ομάδα των τρίχρονων και η ομάδα του Νηπιαγωγείου.

Η ηλικία, η ωριμότητα, η ετοιμότητα, οι αποκτηθείσες δεξιότητες είναι σημαντικά κριτήρια για να εντάξουμε ένα παιδί σε κάποιο τμήμα/σε μία ομάδα, ενώ η μετάβαση σ’ένα άλλο ή σε μία άλλη ομάδα, κατά τη διάρκεια ενός παιδαγωγικού έτους, είναι εφικτή, εφόσον απαιτηθεί με βάση κάποιο από τα προηγούμενα κριτήρια, όσον αφορά το Βρεφονηπιακό Σταθμό

Στο Νηπιαγωγείο (προνήπια, νήπια) η χρονολογία φοίτησης καθορίζεται από τη νομοθεσία του Υπουργείου Παιδείας και η φοίτηση είναι υποχρεωτική.