Επικοινωνία με γονείς

Για τα παιδιά ηλικίας 0-4 ετών, οι παιδαγωγοί καθημερινά συμπληρώνουν ένα έντυπο ενημερωτικού χαρακτήρα με χρήσιμες πληροφορίες για τους γονείς σχετικά με την καθημερινότητά τους. Οι γονείς μπορούν επίσης να επικοινωνούν καθημερινά με τη διευθύνουσα (και την υπεύθυνη του τμήματος/της ομάδας, εάν συντρέχει σημαντικός λόγος). Το Σεπτέμβριο πραγματοποιούμε, ομαδικές συναντήσεις των γονέων με τους επιστημονικούς συνεργάτες και τις παιδαγωγούς για να εξηγήσουμε τους στόχους του παιδαγωγικού έτους. Επίσης κατά τη διάρκεια αυτού διοργανώνουμε και ατομικές συναντήσεις των γονέων με τις παιδαγωγούς.

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο συνεχίζουμε τις διαδικασίες ενημέρωσης των γονέων για ορισμένα ζητήματα όπως ενδεικτικά το Διαιτολόγιο. Παράλληλα διαθέτουμε πλατφόρμα μέσω της οποίας πραγματοποιούνται τηλεδιασκέψεις (γονέων-παιδαγωγών) ή εξ αποστάσεως δραστηριότητες για τα παιδιά.