Επικοινωνία με γονείς

Για τα παιδιά ηλικίας 0-4 ετών, οι παιδαγωγοί καθημερινά καταγράφουν σε φόρμα χρήσιμες ενημερωτικές πληροφορίες για τους γονείς σχετικά με την καθημερινότητά τους. Οι γονείς μπορούν επίσης να επικοινωνούν καθημερινά με τη διευθύνουσα (ή και την υπεύθυνη του τμήματος/της ομάδας, εάν υπάρχει σημαντικός λόγος). Κάθε Σεπτέμβριο πραγματοποιούνται ανά ομάδα/τμήμα ομαδικές συναντήσεις των γονέων με τους επιστημονικούς συνεργάτες και τις παιδαγωγούς της Χιονάτης κατά τη διάρκεια των οποίων αναλύονται οι στόχοι του παιδαγωγικού έτους. Επίσης κατά τη διάρκεια αυτού διοργανώνονται ατομικές συναντήσεις των γονέων με τις παιδαγωγούς ή και τους επιστημονικούς συνεργάτες.

Παράλληλα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο συνεχίζεται η ενημέρωση των γονέων για σημαντικά ζητήματα όπως ενδεικτικά το Διαιτολόγιο του μήνα, οι πολιτιστικές επισκέψεις κ.ά. Μέσω της πλατφόρμας την οποία διαθέτει η Χιονάτη πραγματοποιούνται τηλεδιασκέψεις (γονέων-παιδαγωγών) ή εξ αποστάσεως δραστηριότητες για τα παιδιά, όταν αυτό απαιτηθεί.