Το Σχολείο μας εξεταστικό κέντρο

Το σχολείο μας λειτουργεί ως εξεταστικό κέντρο σε διαγωνισμούς όπως: