Πρόγραμμα Ενίσχυσης στα Αγγλικά για το Δημοτικό (προαιρετικό πρόγραμμα)

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης της γλωσομάθειας στα Αγγλικά της απογευματινής ζώνης του Δημοτικού Σχολείου διεξάγεται σε 1 ώρα (60′) κάθε εβδομάδα, σε ολιγομελή τμήματα και ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών. Το απογευματινό πρόγραμμα ενίσχυσης δεν λειτουργεί ως συμπλήρωμα του πρωινού βασικού προγράμματος, το οποίο είναι ολοκληρωμένο και απολύτως επαρκές, και ως εκ τούτου η συμμετοχή των μαθητών σε αυτό είναι προαιρετική.

Στο πλαίσιο του απογευματινού προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές μας για επιπλέον εξάσκηση στις 4 βασικές γλωσσικές δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου (Reading-Writing-Listening-Speaking) καθώς και περαιτέρω διαφοροποίησης/εξατομίκευσης της διδασκαλίας, γεγονός που ωφελεί ιδιαίτερα τους μαθητές εκείνους, οι οποίοι χρειάζονται ενδεχομένως ενίσχυση. Οι μαθητές ολοκληρώνουν τις εργασίες που τους ανατίθενται μέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια του μαθήματος και δεν δίνονται επιπλέον εργασίες για το σπίτι.

Προετοιμασία για την απόκτηση διπλωμάτων Cambridge: Γυμνάσιο – Λύκειο (προαιρετικό πρόγραμμα)

 • Ολιγομελή τμήματα προετοιμασίας για την απόκτηση των ακόλουθων διπλωμάτων του Πανεπιστημίου του Cambridge.
  • A2 Key (KET) for Schools (2 διδακτικές ώρες την εβδομάδα)
  • B1 Preliminary (PET) for Schools (2 διδακτικές ώρες την εβδομάδα)
  • B2 First (FCE) for Schools (4 διδακτικές ώρες την εβδομάδα)
  • C1 Advanced (CAE) (4 διδακτικές ώρες την εβδομάδα)
  • C2 Proficiency (CPE) (4 διδακτικές ώρες την εβδομάδα)
 • Έμφαση στις 4 βασικές δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγο (Reading-Writing-Listening-Speaking)
 • Επιλογή ξενόγλωσσων βιβλίων που στοχεύουν στην προσομοίωση των εξετάσεων (Practice Tests)