Στην προαιρετική απογευματινή ζώνη των Εκπαιδευτηρίων Καντά οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ολιγομελή τμήματα προετοιμασίας με σκοπό να λάβουν μέρος στις εξετάσεις που διοργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και να αποκτήσουν τα διπλώματα DELF Α1 junior και DELF Α2 junior του Γαλλικού Υπουργείου Παιδείας (France Education International).

Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες στα επίπεδα αυτά ο μαθητής αποκτά τις παρακάτω δεξιότητες:

Επίπεδο Α1

  • Ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει καθημερινές εκφράσεις που του είναι οικείες και βασικές φράσεις που έχουν στόχο την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών.
  • Μπορεί να συστηθεί και να συστήσει τους συνομιλητές του, να ρωτήσει και να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν προσωπικά στοιχεία, όπως το πού μένει, τα άτομα που γνωρίζει και τα πράγματα που κατέχει.
  • Μπορεί να συνδιαλλαγεί με απλό τρόπο.

Επίπεδο Α2

  • Ο μαθητής μπορεί να κατανοήσει προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με περιοχές, οι οποίες, είναι άμεσα συναφείς (π.χ. πολύ βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία).
  • Μπορεί να επικοινωνήσει για απλά και συνηθισμένα καθήκοντα που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών, για θέματα τα οποία του είναι οικεία και για θέματα ρουτίνας.
  • Μπορεί να περιγράψει με απλά λόγια πτυχές του ιστορικού του, του άμεσου περιβάλλοντός του καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης.