Στα Εκπαιδευτήρια Καντά δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές μας των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού να παρακολουθούν προαιρετικά ενισχυτικά μαθήματα Γερμανικών στην απογευματινή ζώνη

Καθώς τα γερμανικά είναι μία γλώσσα με την οποία οι μαθητές δεν έρχονται σε καθημερινή επαφή, όπως πιθανόν συμβαίνει με τα Αγγλικά, στα απογευματινά ολιγομελή μας τμήματα οι μαθητές μας:

  • ενισχύουν τις γλωσσικές τους εμπειρίες και ασκούνται στην κατανόηση του προφορικού λόγου στα Γερμανικά ακούγοντας τραγούδια, συμμετέχοντας σε παιχνίδια και παρακολουθώντας ταινίες εκπαιδευτικού περιεχομένου
  • εξασκούνται στην κατανόηση του γραπτού λόγου και καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία διαβάζοντας λογοτεχνικά βιβλία στα Γερμανικά
  • εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους και εμπεδώνουν περαιτέρω γραμματικά φαινόμενα της γερμανικής γλώσσας και
  • προετοιμάζονται καλύτερα για τις εξετάσεις Fit in Deutsch 1 του ινστιτούτου Goethe εξασκούμενοι σε τεστ προσομοίωσης (Modelltests)

Προετοιμασία για την απόκτηση διπλωμάτων του Ινστιτούτου Goethe για το Γυμνάσιο – Λύκειο (προαιρετικό πρόγραμμα)

Στα Εκπαιδευτήρια Καντά  δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου να παρακολουθούν μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων της πρωινής ζώνης προαιρετικό πρόγραμμα, το οποίο έχει ως αποκλειστικό στόχο την προετοιμασία των μαθητών μας για τις εξετάσεις του Ινστιτούτου Goethe, με το οποίο συνεργαζόμαστε.

Δημιουργούμε ολιγομελή τμήματα μαθητών και επιλέγουμε εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, ψηφιακό υλικό, τεστ προσομοίωσης εξετάσεων Modelltests), το οποίο ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες των μαθητών στην Ελλάδα.

Προετοιμάζουμε τους μαθητές μας:

  • 2 ώρες την εβδομάδα για τις εξετάσεις απόκτησης του Goethe – Zertifikat A2 (Fit in Deutsch) και
  • 4 ώρες την εβδομάδα για τις εξετάσεις απόκτησης του Goethe – Zertifikat B1 (B1)