Ο Όμιλος Ρομποτικής έχει δημιουργηθεί για τους μαθητές του Δημοτικού με σκοπό να τους εμπλέξει με την εκπαιδευτική ρομποτική. Οι δεξιότητες που αναπτύσσουν οι μαθητές μας κατά τη διάρκεια του μαθήματος είναι η κριτική σκέψη και η συνεργασία για την επίλυση προβλημάτων, μηχανικής και προγραμματισμού. 

Αξιοποιούμε την πλατφόρμα Lego We do 2.0 και το πληκτρολόγιο Makey Makey, υλοποιούμε διάφορα σχέδια εργασίας και παράλληλα εξηγούμε στους μαθητές μας τις βασικές αρχές που διέπουν τη ρομποτική όπως είναι η μηχανική, τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και ο προγραμματισμός.

Οι μαθητές μας συμμετέχοντας στον Όμιλο αυτό, αποκομίζουν γνώσεις διασκεδάζοντας και επιπρόσθετα λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς κάθε σχολική χρονιά, με συγκεκριμένη θεματική στον τομέα της ρομποτικής.

Η ρομποτική βοηθά του μαθητές να αποκτήσουν σταδιακά συγκεκριμένο τρόπο συνθέτης σκέψης, ο οποίος τους είναι χρήσιμος και σε άλλους τομείς της γνώσης αλλά και στη μετέπειτα ζωή τους.