Όμιλος Φιλαναγνωσίας

Η Φιλαναγνωσία φέρνει τους μαθητές σε επαφή με τη λογοτεχνία, τους εξοικειώνει με τον γραπτό λόγο και την ανάγνωσή του και δημιουργεί δεσμούς ανάμεσα στους μαθητές και τα βιβλία. Βοηθά τους μαθητές να καλλιεργούν τη γλωσσική τους ικανότητα, να αναπτύσσούνκριτική σκέψη, να ενεργοποιούν τη φαντασία τους, να εξωτερικεύούν τα συναισθήματά τους, να αναπτύσσούν συναισθηματική νοημοσύνη, να εξερευνούν και να ερμηνεύουν σύγχρονα κοινωνικά θέματα, να υιοθετούν διαχρονικές αξίες και να διαμορφώνουν έτσι την προσωπικότητά τους. Παράλληλα η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να ανταλλάσσουν σκέψεις, απόψεις και να εξελίσσονται σε ενεργητικούς αναγνώστες με «έπαθλο» την απόλαυση της ανάγνωσης.

Το Σχολείο μας, αναγνωρίζοντας πως η φιλαναγνωσία συμβάλλει στην ευρύτερη καλλιέργεια του ανθρώπου, υλοποιεί κατάλληλες δημιουργικές δραστηριότητες, σε όλες τη βαθμίδες εκπαίδευσης, ενταγμένες είτε στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα της πρωινής ζώνης είτε στο προαιρετικό απογευματινό πρόγραμμα (Όμιλος Φιλαναγνωσίας).