Γυμνάσιο

Το Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Καντά στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτήριο στην οδό Ομήρου 15, στα Βριλήσσια. Είναι οικογενειακό σχολείο, το οποίο δίνει έμφαση στην επικοινωνία με τους μαθητές και τις οικογένειές τους, οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και ενδιαφέρεται για την εξέλιξη των μαθητών μας σε γνωστικό και σε κοινωνικό-συναισθηματικό επίπεδο.

Το Γυμνάσιό μας διαθέτει:

 • κατάλληλες αίθουσες διδασκαλίας,
 • μεγάλο αύλειο χώρο με αθλητικές υποδομές,
 • εργαστήριο Φυσικής και Χημείας,
 • εργαστήριο Πληροφορικής και Ρομποτικής,
 • δανειστική βιβλιοθήκη και πλούσιο εποπτικό υλικό (χάρτες, κ.ά),
 • σύγχρονες ψηφιακές υποδομές (πληροφοριακό σύστημα με πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης, επικοινωνία μαθητών οικογενειών, αποθετήριο εργασιών και ψηφιακού υλικού, ευρυζωνικό δίκτυο, κ.ά.),
 • πλούσιο ψηφιακό εξοπλισμό (διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές, ταμπλέτες, βιντεοποροβολείς)
 • ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών μας

Έχουμε στο δυναμικό μας έμπειρους και καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, τους οποίους εμπιστευόμαστε και στηρίζουμε στη συνεχή τους επαγγελματική εξέλιξη. Είναι κοντά στους μαθητές μας, συζητούν μαζί τους και λειτουργούν συμβουλευτικά σε θέματα που τους απασχολούν με σεβασμό στην προσωπικότητά τους.

Στο πρωινό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας εντάσσουμε και προσφέρουμε σημαντικές δραστηριότητες με αντικείμενο την Επιχειρηματικότητα, τη Δημοσιογραφία, τη Ρητορική, τη Ρομποτική και τη διδασκαλία των Αγγλικών. Ταυτόχρονα δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές, μετά τη λήξη του προγράμματος, να παρακολουθήσουν προαιρετικά δημιουργικές δραστηριότητες, όπως σκάκι, μαθήματα ξένων γλωσσών, εκμάθηση μουσικών οργάνων κ.ά.

Αξιοποιούμε τι ψηφιακές υποδομές και τον ψηφιακό εξοπλισμό του Σχολείου μας, εντάσσουμε τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση και δίνουμε έμφαση:

 • στη συμμετοχή των μαθητών σε εξετάσεις πιστοποίησης και απόκτησης τίτλων γλωσσομάθειας,
 • στην εκπόνηση ατομικών-ομαδοσυνεργατικών-διαθεματικών σχεδίων εργασίας (project)
 • στη συμμετοχή των μαθητών μας σε διαγωνισμούς (για παράδειγμα, μαθηματικών, φυσικής, ρητορικής κ.ά.) και
 • σε ποικίλες δράσεις, με στόχο την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, τον εμπλουτισμό των ενδιαφερόντων των μαθητών (για παράδειγμα, συνεργασία με τον Σ.Κ.Ε.Π., με τον Δήμο Βριλησσίων – πρόγραμμα ecomobility κ.ά.).