Γερμανικά

Μαθαίνω Γερμανικά σημαίνει αποκτώ δεξιότητες, με τις οποίες μπορώ να διεκδικήσω περαιτέρω σπουδές, καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση και συνακόλουθα καλύτερη ποιότητα ζωής, καθώς είναι μία από τις πιο διαδεδομένες γλώσσες στην Ευρώπη και τον κόσμο όλο.

Τα Γερμανικά διδάσκονται στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Καντά ως κατ’ επιλογήν υποχρεωτική δεύτερη ξένη γλώσσα, δύο ώρες την εβδομάδα. (Η άλλη γλώσσα που μπορεί να επιλέξει κάποιος μαθητής είναι τα Γαλλικά

Στην Α΄ Γυμνασίου ξεκινά για τους μαθητές, που έχουν ήδη διδαχθεί Γερμανικά στο Δημοτικό, η διδασκαλία  επιπέδου Α2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, αφού πρώτα διαπιστώσουμε ότι όλοι ανεξαιρέτως έχουν κατακτήσει σε ικανοποιητικό βαθμό το Α1 επίπεδο, είτε συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης, είτε όχι. Η διδασκαλία επιπέδου Α2 ολοκληρώνεται στη Β΄ Γυμνασίου. Στη Γ΄ Γυμνασίου αρχίζει η διδασκαλία επιπέδου Β1, η οποία και ολοκληρώνεται στο Λύκειο.

Οι εκπαιδευτικοί μας επιλέγουν το πιο σύγχρονο και κατάλληλο, για τα αντίστοιχα επίπεδα, έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, γνωστών γερμανικών εκπαιδευτικών εκδόσεων. Αξιοποιώντας την ψηφιακή υποδομή (διαδίκτυο, δική μας ψηφιακή πλατφόρμα) και τον πλούσιο ψηφιακό εξοπλισμό των εκπαιδευτηρίων (διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, κ.ά.) και μέσω συνεχούς και δυναμικής αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και μαθητών, οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τους μαθητές μας  να αναπτύξουν με απόλυτα ισορροπημένο τρόπο τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.

Παράλληλα, στα μαθήματα εντάσσονται δραστηριότητες με στόχο την εξοικείωση των μαθητών μας με τον πολιτισμό και την κουλτούρα των γερμανόφωνων χωρών.

Τα Εκπαιδευτήρια Καντά συνεργάζονται με το Ινστιτούτο Goethe της Αθήνας και παρέχουν όλες τις πιστοποιήσεις που προσφέρει.