Στον Όμιλο Ρητορικής του Σχολείου μας συμμετέχουν οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, μία ώρα κάθε εβδομάδα για όλο το διδακτικό έτος, ώρα που αποτελεί επέκταση του πρωινού ωρολογίου προγράμματος.

Οι μαθητές, σε αυτή τη δραστηριότητα μαθαίνουν να συνθέτουν γραπτό και προφορικό λόγο με σκοπό να πείθουν για την άποψή τους, μέσα από επιχειρήματα και παραδείγματα. Δρουν ομαδικά, εξασκούνται στον δημοκρατικό διάλογο, καλλιεργούν την κρίση τους, μαθαίνουν να δέχονται τον αντίλογο ή και να τον δημιουργούν οι ίδιοι. Έτσι, η ρητορική αναδεικνύεται σε διαδικασία που ελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούν και να αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους.

Το Σχολείο μας συμμετέχει σε μαθητικούς διαγωνισμούς Ρητορικής όπως:

  • «Διαγωνισμός Εκφραστικής Ανάγνωσης», για μαθητές Γυμνασίου, ο οποίος διεξάγεται με την επιστημονική υποστήριξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση» – Ε.Κ.Π.Α και της Ελληνικής Ένωσης για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση.
  • «Φιλικοί Αγώνες Επιχειρηματολογίας – Αντιλογίας», για μαθητές Λυκείου, ο οποίος διεξάγεται με την επιστημονική υποστήριξη του ΕΚΠΑ και του 2ου ΠΕΚΕΣ Αττικής.