Εκπαιδευτική ρομποτική

Ο Όμιλος Ρομποτικής που έχει δημιουργηθεί για τους μαθητές του Γυμνασίου, διαφέρει σημαντικά από ένα τυπικό μάθημα εκπαιδευτικής ρομποτικής.

Τα Εκπαιδευτήρια Καντά θεωρώντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα ιδιαίτερα χρήσιμο και επίκαιρο, το προσφέρουν και το εντάσσουν στο υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα του Γυμνασίου, επεκτείνοντάς το για μία διδακτική ώρα την εβδομάδα στη διάρκεια όλου του διδακτικού έτους.

Χωρίς τους περιορισμούς που θέτουν έτοιμα κιτ ρομποτικής της αγοράς,  ανακαλύπτουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να συνδυάσουμε διαφορετικά υλικά (ξύλο, πλαστικό, μέταλλο, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, καλώδια κ.ά.) προκειμένου να δημιουργήσουμε μία δική μας τεχνολογική κατασκευή. Με περισσότερη έμφαση στους αυτοματισμούς και στην αντίστροφη μηχανική (αποδόμηση συστημάτων με στόχο την κατανόηση της λειτουργίας τους) προσπαθούμε να θέσουμε την τεχνολογία υπό αμφισβήτηση και να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της. Στο εργαστήριό μας εκτός από το απαραίτητο λογισμικό, χρησιμοποιούμε τις ηλεκτρονικές πλακέτες ARDUINO και το MICROBIT μαζί με διάφορους αισθητήρες και πρόσθετα που τα συνοδεύουν.

Η γνώση που επιτυγχάνεται με τη βιωματική διδασκαλία και μάθηση μέσα από διαφορετικά παραδείγματα μάς προσφέρει τη δυνατότητα να βρούμε απλές λύσεις για σύνθετα προβλήματα και να κάνουμε αναφορές στην φορέσιμη τεχνολογία ή τι κάνει ένα σπίτι να είναι smart φτιάχνοντας την δική μας έξυπνη μακέτα.