Δημοτικό

Στο Δημοτικό Σχολείο σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε καινοτόμα προγράμματα, τα οποία αποτελούν βασικές παραμέτρους για την ανάπτυξη και βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητών μας, ώστε να είναι αποτελεσματικοί στην επίτευξη των στόχων τους.

Εμπλουτίζουμε το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του Σχολείου προσφέροντας, χωρίς πρόσθετο κόστος, επιπλέον ώρες διδασκαλίας (Ξένες Γλώσσες, Εκπαιδευτική Ρομποτική, Αθλητικές Δραστηριότητες). Αξιοποιούμε συμπληρωματικό, των σχολικών βιβλίων, εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό, ειδικές εκδόσεις διδακτικού υλικού για τις Ξένες Γλώσσες και επιπρόσθετα δημιουργούμε πρωτότυπο έντυπο, χειραπτικό και ψηφιακό υλικό για τις ανάγκες της διδασκαλίας και της μάθησης των μαθητών μας.

Αντιμετωπίζουμε τους μαθητές μας ως μοναδικές και ξεχωριστές προσωπικότητες, παρακολουθούμε τη μαθησιακή πορεία καθενός ξεχωριστά και διατηρούμε portfolio των δραστηριοτήτων τους.

Ενσωματώνουμε τις ψηφιακές τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθητών, αξιοποιώντας  τον πλούσιο εξοπλισμό και τις αντίστοιχες υποδομές του διδακτηρίου μας.

Επιλέγουμε ποιοτικές πολιτιστικές δραστηριότητες για τους μαθητές μας και τους παροτρύνουμε να συμμετέχουν σε μαθητικούς διαγωνισμούς, σε ορισμένους από τους οποίους το σχολείο μας είναι επίσημο κέντρο διεξαγωγής.

Θεωρούμε τους εκπαιδευτικούς μας τον κεντρικό πυλώνα των εκπαιδευτηρίων μας και στηρίζουμε με κάθε τρόπο την επιμόρφωση και τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη.