Γερμανικά

Στην εποχή μας η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης προάγει την πολυγλωσσία καθώς η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί απαραίτητο εφόδιο για τον αυριανό Ευρωπαίο πολίτη.

Στα Εκπαιδευτήρια Καντά, συμπεριλαμβάνουμε και προσφέρουμε, από την Γ΄ κιόλας τάξη του Δημοτικού (δύο χρόνια νωρίτερα του προβλεπομένου) τη διδασκαλία Γερμανικών. Την εντάσσουμε στο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρωινό πρόγραμμα διδασκαλίας, για δύο ώρες την εβδομάδα στη Γ΄ τάξη και τρεις ώρες την εβδομάδα στις επόμενες τάξεις.

Επειδή οι μαθητές, αυτής της ηλικίας, βρίσκονται στη διαδικασία κατάκτησης, αρχικά της μητρικής τους γλώσσας και παράλληλα άλλης μίας γλώσσας σκοπός μας είναι η πρώτη επαφή, η εξοικείωση και η εξέλιξη των γνώσεών τους στα Γερμανικά, να γίνεται με παιγνιώδη τρόπο, ειδικά στη Γ΄ τάξη, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις για μελέτη και εργασίες.

Αρχίζουμε τη διδασκαλία των Γερμανικών στη Γ΄ τάξη του Δημοτικού με σκοπό να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές μας ότι μπορούν να μαθαίνουν «διασκεδάζοντας» και συνεχίζουμε μέχρι τη ΣΤ΄ τάξη, στην οποία οι μαθητές μπορούν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στα Γερμανικά, στο επίπεδο Α1, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες παίρνοντας μέρος, όσοι επιθυμούν, στις εξετάσεις Fit in Deutsch 1 του Ινστιτούτου Goethe της Αθήνας.

Οι εκπαιδευτικοί μας επιλέγουν το πιο σύγχρονο και κατάλληλο, για τα αντίστοιχα επίπεδα, έντυπο και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, γνωστών γερμανικών εκπαιδευτικών εκδόσεων. Αξιοποιώντας την ψηφιακή υποδομή (διαδίκτυο, δική μας ψηφιακή πλατφόρμα) και τον πλούσιο ψηφιακό εξοπλισμό των εκπαιδευτηρίων (διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, κ.ά.) και μέσω συνεχούς και δυναμικής αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών και μαθητών, οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τους μαθητές μας να αναπτύξουν με απόλυτα ισορροπημένο τρόπο τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς γίνονται αναφορές στα ήθη και έθιμα, στην ιστορία, στη γεωγραφία και στον πολιτισμό γενικότερα των γερμανόφωνων χωρών, γεγονός που βοηθάει τους μαθητές να σχηματίσουν μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα και να δομήσουν πιο ουσιαστική γνώση της ξένης γλώσσας, την οποία μαθαίνουν.