Στο Λύκειο, λόγω της συγχώνευσης των δύο επιπέδων, δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης επιπλέον εργασιών, ανάλογα με το επίπεδο του μαθητή/τριας, με στόχο την απόκτηση των αντίστοιχων διπλωμάτων (FCE-B2 Lower, CAE-C1 Advanced, CPE-C2 Proficiency).

 

Και στο Λύκειο δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον ενισχυτικών μαθημάτων για όσα παιδιά επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του Πανεπιστημίου του Cambridge στο τέλος της χρονιάς.

 

Ένας ακόμη επιδιωκόμενος στόχος είναι η συχνή και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όχι μόνο σε θέματα διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας αλλά και σε ευρύτερα πεδία που άπτονται της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας (των εφήβων).

 

Τέλος, το σχολείο μας, σε συνεργασία με το Hellenic American Union και το Cambridge ESOL, αποτελεί Εξεταστικό Κέντρο για τις εξετάσεις Cambridge για τους μαθητές/τριές μας και των τριών βαθμίδων (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), καθώς και για υποψηφίους από άλλα σχολεία.

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή!