Ρητορική

Οι μαθητές του Λυκείου μας που ενδιαφέρονται για τη Ρητορική, συμμετέχουν σε μαθήματα προετοιμασίας, με στόχο τη συμμετοχή τους σε αγώνες Επιχειρηματολογίας . Η προετοιμασία πραγματοποιείται με διαδικτυακά ή δια ζώσης συναντήσεις, στις οποίες οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και χρησιμοποιούν επιχειρήματα για να υποστηρίξουν ή να αντικρούσουν διάφορες κοινωνιολογικής φύσης απόψεις, τηρώντας συγκεκριμένους κανόνες που ορίζει ο εκάστοτε διαγωνισμός , υπό την επίβλεψη καθηγητή φιλολόγου.

Η σελίδα είναι υπό κατασκευή!