Εργαστήρι Αγγλικών

Σκοπός μας είναι να φέρουμε τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας σε επαφή με την αγγλική γλώσσα ώστε να τη γνωρίσουν και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι σε αυτή.

Τα προνήπια και τα νήπια συμμετέχουν σε παιγνιώδεις δραστηριότητες και έρχονται σε επαφή με τα Αγγλικά: ακούν και κυκλώνουν ή χρωματίζουν ανάλογα με τις οδηγίες που τους δίνονται στην ξένη γλώσσα, χρησιμοποιούν τον διαδραστικό πίνακα, παίζουν με παζλ, εκπαιδευτικές καρτέλες, επιτραπέζια παιχνίδια, ακουστικά παιχνίδια κ.ά. Οι νηπιαγωγοί, οι εκπαιδευτικοί αγγλικής γλώσσας και οι μαθητές συνεργάζονται και επιλέγουν ενδιαφέροντα θέματα όπως: τα χρώματα, τους αριθμούς, τα ζώα, τα φαγητά, κ.ά.

Έτσι, σταδιακά, τα παιδιά αποκτούν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν την αγγλική γλώσσα, όταν την ακούν και να χρησιμοποιούν απλές λέξεις και εκφράσεις της.