Η κολύμβηση χαρακτηρίζεται από όλους τους ειδικούς ως αθλητική δραστηριότητα που ενισχύει σε πολύ μεγάλο βαθμό την υγεία και τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών αυτής της ηλικίας. Στο Νηπιαγωγείο έχει ως κύριο στόχο την επαφή και την εξοικείωση των μαθητών με το υγρό στοιχείο. Παράλληλα αυξάνει τη λειτουργική ικανότητα των αναπνευστικών οργάνων, επηρεάζει θετικά την λειτουργία της καρδιάς και του κυκλοφορικού, βελτιώνει το μυοσκελετικό σύστημα, συντελεί στην κοινωνικοποίηση, την αυτονομία και τον σεβασμό στους κανόνες της ομάδας.

Με σεβασμό στην ετοιμότητα κάθε μαθητή και στον ρυθμό ανάπτυξής του καλλιεργούμε μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες την κοινωνικότητα, την αυτονομία σε προβλεπόμενες διαδικασίες και την ψυχική ανθεκτικότητα, ώστε τα παιδιά προοδευτικά να ανταποκρίνονται επαρκώς στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Έτσι, οι μαθητές αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να αξιοποιούν πλήρως τον προβλεπόμενο χρόνο της δραστηριότητας με στόχο να μάθουν να κολυμπούν με τη συνέχιση του προγράμματος έως και τη Β΄ τάξη του Δημοτικού.

Το μάθημα πραγματοποιείται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Χαλανδρίου σε συνεργασία με τον Αθλητικό ‘Ομιλο «Νηρέας Χαλανδρίου», στον οποίο έχουν τη δυνατότητα μαθητές μας να συνεχίσουν την ενασχόλησή τους με την κολύμβηση, την υδατοσφαίριση και την συγχρονισμένη κολύμβηση.

swimming1