Μουσικοκινητική αγωγή

Το πρόγραμμα Μουσικοκινητικής Αγωγής στο Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Καντά βασίζεται στο σύστημα ORFF, στο οποίο η μουσική συνδέεται με τον λόγο και την κίνηση. Η γνώση αποκτάται αβίαστα και αυθόρμητα μέσα από το παιχνίδι και τη βιωματική εμπειρία. Η μουσικοκινητική αγωγή ORFF είναι ένας ολοκληρωμένος τρόπος διαπαιδαγώγησης που καλλιεργεί τον νου, ενεργοποιώντας το σώμα των μαθητών μέσω της κίνησης /του χορού και της διέγερσης των συναισθημάτων τους. Παράλληλα, οξύνει τις αισθήσεις τους, απελευθερώνει τον ψυχισμό τους και καλλιεργεί την γνώση.

Στόχοι των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Μουσικοκινητικής Αγωγής είναι η ψυχοκινητική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, η διαμόρφωση της ακουστικής τους αντίληψης, η δημιουργική έκφρασή τους και η καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικότητάς τους.

Οι παραπάνω δραστηριότητες, συνδέονται διαθεματικά με τους άλλους γραμματισμούς του Νηπιαγωγείου και περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

Τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν σωστά τη φωνή τους, με ορθή χρήση της αναπνοής και ασκούνται στη ρυθμική απαγγελία.

Τα παιδιά οξύνουν το αισθητήριό τους, ανταποκρινόμενα στα μουσικά ερεθίσματα με κίνηση, ζωγραφική, δημιουργία ιστορίας  και γραφική απεικόνιση μιας μελωδίας.

Τα παιδιά εξασκούνται στον προσανατολισμό, την ισορροπία, τη χρήση του σώματος ως μουσικού οργάνου (body percussion), την κινητική έκφραση, τον κινητικό αυτοσχεδιασμό.

Τα παιδιά μαθαίνουν να χρησιμοποιούν κρουστά όργανα της ορχήστρας ORFF, με σεβασμό στο περιβάλλον, κατασκευάζοντάς τα από απλά ανακυκλώσιμα υλικά.

Τα παιδιά ακούν και ταυτοποιούν βασικές μουσικές έννοιες όπως η ένταση, ο ρυθμός, η διάρκεια και η χροιά, αναγνωρίζοντας και εκφράζοντάς τες με διαφορετικούς τρόπους.

Τα παιδιά καλλιεργούν τη φαντασία τους και αναπτύσσουν την έμφυτη δημιουργικότητά τους, με την ηχητική επένδυση εικόνων και ιστοριών.