Το σχολείο μας

Τα Εκπαιδευτήρια Καντά επιδιώκουν με το παιδαγωγικό τους πρόγραμμα να παρέχουν εκπαίδευση, η οποία, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, έχει σκοπό:

«να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά»
(νόμος 1566/1985)

Επιδιώκουν επίσης να καλλιεργούν στους μαθητές τους τις οκτώ δεξιότητες που η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί απαραίτητες για τον Ευρωπαίο πολίτη στο μέλλον: τη γλωσσική ικανότητα στη μητρική και τις ξένες γλώσσες, τη μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία, την ψηφιακή ικανότητα, τη μεταγνωστική ικανότητα, την πολιτειότητα, την πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, την πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.

Με τους επιλεγμένους εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς του συνεργάτες το σχολείο μας στοχεύει παράλληλα στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας κάθε μαθητή.

Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους:

  • συνεργαζόμαστε στενά, με ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη, με την οικογένεια κάθε μαθητή την οποία θεωρούμε τον σημαντικότερο συντελεστή και τον πλέον απαραίτητο συνεργάτη μας στην αγωγή και εκπαίδευσή του,
  • εμπιστευόμαστε τους εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες μας και το έμπειρο προσωπικό μας, το οποίο συμπεριλαμβάνει, εκτός από εκπαιδευτικούς και αρκετές άλλες ειδικότητες όπως γραμματείς, οδηγούς, συνοδούς, προσωπικό υγιεινής, ψυχολόγους, μηχανικούς υπολογιστικών συστημάτων κ.ά.
  • ενημερωνόμαστε για τα τελευταία δεδομένα της παιδαγωγικής επιστήμης σε ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και υιοθετούμε τις καλές πρακτικές μέσα από συνεργασίες και επιμορφωτικές δράσεις.
  • αξιοποιούμε στη διδασκαλία και τη μάθηση την ψηφιακή μας υποδομή (διαδίκτυο, δική μας ψηφιακή πλατφόρμα) και τον πλούσιο ψηφιακό εξοπλισμό των εκπαιδευτηρίων (λογισμικά, διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, κ.ά.)

Στην καθημερινή σχολική πράξη:

  • θεωρούμε κάθε μαθητή και μαθήτριά μας μια μοναδική, ξεχωριστή και ιδαίτερη προσωπικότητα
  • διασφαλίζουμε ευχάριστο σχολικό κλίμα με ζωντάνια, χαμόγελο και δημιουργική διάθεση
  • αντιλαμβανόμαστε τη μαθησιακή διαδικασία ως συνεργασία και συλλογική προσπάθεια
  • κατανοούμε τη σημασία των τεχνών, της επιστήμης και της τεχνολογίας
  • σεβόμαστε το φυσικό περιβάλλον, την αειφορία, την οικονομία ανθρώπινων και υλικών πόρων, την καλαισθησία
  • αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε κάθε ετερότητα, καταδικάζουμε το ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία.