Μεταφoρά μαθητών

Στα Εκπαιδευτήρια Καντά, διαθέτουμε και χρησιμοποιούμε ιδιόκτητα, τελευταίας τεχνολογίας, σχολικά λεωφορεία, με τα οποία μεταφέρουμε τους μαθητές από την οικία τους μέχρι τα διδακτήριά μας. Οι οδηγοί και οι συνοδοί των σχολικών μας οχημάτων, αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές και τους γονείς τους και θεωρούνται οικεία πρόσωπα σε αυτούς. Ο οικογενειακός χαρακτήρας των Εκπαιδευτηρίων μας, η οικειότητα και η ασφάλεια που νιώθουν οι μαθητές και οι γονείς τους κοντά μας φεύγουν από στενά όρια των διδακτηρίων και επεκτείνονται μέχρι τη οικία τους με τα σχολικά μας.